S M

Hét informatiepunt voor professionals
op het gebied van wonen, welzijn en zorg

Herdruk handreiking Kleinschalig wonen in de wijk

De handreiking 'Kleinschalig wonen in de wijk' is herdrukt en te bestellen op deze site. Door de grote vraag naar de publicatie was deze korte tijd alleen online beschikbaar. De handreiking is voor medewerkers van organisaties in de zorg en voor maatschappelijke opvang, gemeenten en woningcorporaties die zich bezig houden met de ontwikkeling en realisering van kleinschalig wonen in woonwijken.

Kleinschalig wonen met zorg in de wijk is soms lastig te realiseren. Bestemmingsplannen en buurtbewoners kunnen belemmeringen zijn. De handreiking dat het Kenniscentrum met George de Kam heeft ontwikkeld biedt slimme oplossingen voor planologische knelpunten bij het realiseren van kleinschalig wonen in de wijk.

10-02-2011

Meer informatie

Stel een vraag


Rogier Goes
Adviseur KenniscentrumPenny Senior
Adviseur Kenniscentrum

D E F