S M

Hét informatiepunt voor professionals
op het gebied van wonen, welzijn en zorg

Minister herstelt fout in puntentelling zorgwoningen

Corporaties en zorgorganisaties kunnen op dit moment minder huur vragen voor een zorgwoning dan de bedoeling is. Dit komt doordat er een fout zit in de regels van het Woningwaarderingsstelsel (WWS), het puntensysteem van zelfstandige huurwoningen. De minister laat deze fout herstellen.


Extra punten voor zorgwoningen

Het WWS, dat sinds oktober 2015 is gewijzigd, bestaat uit negen vaste onderdelen. Zoals oppervlakte van de vertrekken, buitenruimte en energieprestaties. Op basis van die onderdelen wordt de huur vastgesteld. Voor zorgwoningen mogen corporaties en zorgorganisaties 35 procent extra punten rekenen voor noodzakelijke investeringen zoals brede gangen, automatische schuifdeuren en liften. In het Besluit Huurprijzen Woonruimte staat dat die puntentoeslag vastgesteld moet worden op basis van acht in plaats van negen onderdelen. Het negende onderdeel, de punten voor de WOZ-waarde, telt daardoor onterecht niet mee voor de huurprijs. Dit betekent dat corporaties en andere aanbieders van zorgwoningen minder huur kunnen vragen dan de bedoeling is.

Kamerlid Roald van der Linde (VVD) stelde de minister hier vragen over. De minister antwoordde op 14 januari 2016 dat de fout een gevolg is van een ‘administratieve misslag bij een aanpassing om redactionele redenen’. De minister gaat de fout zo spoedig mogelijk herstellen.

Bron: Aedes

25-01-2016 14:05

Meer informatie

Stel een vraag


Rogier Goes
Adviseur KenniscentrumPenny Senior
Adviseur Kenniscentrum

D E F