S M

Hét informatiepunt voor professionals
op het gebied van wonen, welzijn en zorg

Ruimtelijke oplossingen voor scheiden wonen zorg

Zorgorganisaties en corporaties verhuren appartementen in het verzorgingshuis om dreigende leegstand te voorkomen. Het bestemmingsplan lijkt dat niet altijd toe te staan. Of er is strijd met regionale afspraken over woningaantallen. Dit bedreigt de uitvoering van plannen. Op verzoek van het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg schreven deskundigen een handreiking om zorgaanbieders, corporaties, gemeenten en provincies te helpen met dit vraagstuk. Gekoppeld aan de publicatie van de handreiking organiseert het Kenniscentrum een workshop waarin de auteurs uitleg geven en ingaan op praktijksituaties.

Handreiking met oplossingen

De Wet ruimtelijke ordening bepaalt dat een gebouw niet zomaar een andere functie mag krijgen. Zorgaanbieders en corporaties die veranderingen in hun zorgvastgoed willen doorvoeren, dienen uit te gaan van de bestaande bestemming. Dat kan hun wens om verzorgingshuizen te transformeren (‘scheiden van wonen en zorg’) frustreren. Een ander ruimtelijk knelpunt betreft de woningprogrammering: is het realiseren van zorgwoningen strijdig met provinciale afspraken over de woningmarkt? De handreiking van het Kenniscentrum verheldert deze knelpunten en beschrijft oplossingsrichtingen. Die zijn toepasbaar bij veranderingen aan bestaand zorgvastgoed, maar ook bij het ontwikkelen van nieuwe woonlocaties voor mensen met een zorgvraag. Actuele jurisprudentie en wettelijke bepalingen vormen het uitgangspunt.

Deskundigen

De handreiking ‘Wonen en zorg en de ruimtelijke ordening’ is geschreven door Linda Sanders (De Vijfde Dimensie), Henk Nouws (De Vijfde Dimensie) en Pieter Kok (VBTM Advocaten). Een breed samengestelde commissie met vertegenwoordigers van onder meer gemeenten, provincies, rijksoverheid en een zorgaanbieder heeft het onderzoek begeleid. De provincie Zuid-Holland en het ministerie van BZK hebben financieel bijgedragen.

Workshop

De auteurs van de handreiking geven op donderdagochtend 19 november 2015 tijdens een workshop uitleg over de problematiek en presenteren hun oplossingen. Deelnemers kunnen hun eigen praktijksituaties inbrengen.

01-10-2015

Stel een vraag


Rogier Goes
Adviseur KenniscentrumPenny Senior
Adviseur Kenniscentrum

D E F