S M

Hét informatiepunt voor professionals
op het gebied van wonen, welzijn en zorg

Scheiden wonen zorg mogelijk strijdig met bestemmingsplan

Veel commotie deze week over de gemeente Wageningen, die een verzorgingshuis dreigde met sluiting. In het betreffende gebouw van Jah-Jireh wonen Jehova’s Getuigen en helpen de fysiek 'betere' ouderen degenen die zorg behoeven. De gemeente stelt zich op het standpunt dat er volgens het bestemmingsplan alleen gewoond mag worden door mensen die afhankelijk zijn van zorg. Mogelijk zou driekwart van de bewoners niet voldoen aan die eis. Slaat de gemeente de plank volledig mis door, zoals ze zelf ook stelt, 'oudere, hulpbehoevende mensen te verbieden om er te wonen'? Advocaat Pieter Kok (VBTM Advocaten) geeft zijn visie.

Bestemmingsplan | www.ruimtelijkeplannen.nl

Illegaal gebruik

De gemeente Wageningen wil handhavend optreden tegen wat zij beschouwt als illegaal gebruik van verzorgingshuis Dennenrust. Er wordt gewoond door mensen voor wie de locatie niet bedoeld is en dat zou strijdig zijn met de geldende bestemming “maatschappelijk”. Legaliseren zou geen optie zijn omdat het bestemmingsplan en de structuurvisie die mogelijkheid niet bieden. Daarnaast zou legalisatie niet wenselijk zijn gezien de ligging van de locatie en de gemeentelijke visie op woonservicegebieden met nabij liggende goede zorg- en welzijnsvoorzieningen.

Grens wonen zorg niet duidelijk

Volgens mr. Kok is het niet juist om het oordeel over het gebruik van de locatie te koppelen aan veranderde regelgeving. Dat ouderen met een lagere zorgvraag (ZZP’s) niet langer een verblijfsindicatie krijgen, is ruimtelijk niet relevant. Uit de jurisprudentie komt naar voren dat het gaat om de beoordeling of bewoners zelfstandig kunnen functioneren en geen voortdurende zorg nodig hebben. Kok ziet het conflict als een bevestiging voor het feit dat de grens tussen wonen en zorg in bestemmingsplannen veelal niet duidelijk is.

De gemeente lijkt een zwaar middel te hebben ingezet, aldus Kok. Een bestemmingsplan is namelijk te wijzigen en ook lijkt het huidige feitelijk gebruik niet ernstig af te wijken van het gebruik als verzorgingshuis. Het gaat immers niet om reguliere woonappartementen waar ieder zijn intrek kan nemen, maar om bewoning door ouderen die elkaar verzorgen.

Huidige bewoners blijven, conflict nog niet beslecht

Inmiddels heeft ook staatssecretaris van Rijn gereageerd op de affaire. Hij heeft aan de burgemeester van Wageningen laten weten “dat hij ervan uitgaat dat huidige bewoners in Dennenrust kunnen blijven wonen. Bij nieuwe bewoners is het logisch dat goed naar hun zorgvraag gekeken wordt.” Het gemeentebestuur heeft hiernaar geluisterd en heeft de instelling voorgesteld dat de huidige bewoners kunnen blijven, maar wil "dat de nieuwe bewoners wel aan de juiste zorgindicatie voldoen". Aangezien dat juist de essentie van de discussie is, zo blijkt ook uit het artikel van Kok, lijkt daarmee het conflict dus nog niet beslecht.

Download het artikel van Pieter Kok 'Handhaving gemeente Wageningen; terecht of onterecht?' (pdf, 20 kb)

16-05-2014

Meer informatie

D E F