S M

Hét informatiepunt voor professionals
op het gebied van wonen, welzijn en zorg

Wie is verantwoordelijk voor legionellapreventie?


Bron: Aedesnet.nl

Vaak weten corporaties niet precies wat hun verplichtingen zijn bij legionellapreventie. Ze zijn zich er soms niet van bewust dat zij altijd verantwoordelijk blijven voor adequate uitvoering van beheer. De verplichtingen bestaan uit twee delen: een algemene zorgplicht en de extra wettelijke verplichtingen voor het zorgvastgoed. Sommige corporaties delen daarom hun woningbezit in op basis van risico en stemmen daar hun maatregelenpakket op af. Alles hierover is te vinden in de Aedes-brochure "Legionellapreventie: wie is er nou eigenlijk verantwoordelijk?".

Risico's voor corporaties

Legionellapreventie vraagt vooral aandacht van corporaties bij de oplevering van nieuwbouw én bij de verhuur aan zorgorganisaties. Bij nieuwbouw kan lange tijd water hebben stilgestaan in de leidingen of kunnen constructiefouten de bacteriegroei stimuleren. Bij zorginstellingen ligt het risico vooral in de kwetsbare groepen die er wonen. Vanwege bijvoorbeeld verminderd gebruik van douches en niet benutte wasmachineaansluitingen is waakzaamheid vereist. De brochure legionellapreventie biedt snel inzicht in verplichtingen én mogelijkheden om legionellabesmetting te voorkomen. Uiteraard is rekening gehouden met de laatste wetswijziging.

Brochure en handreiking

De brochure is een ingekorte versie van de uitgebreide Handreiking Legionellapreventie die later dit jaar verschijnt. Daarnaast zijn op Aedesnet.nl nu al downloads beschikbaar van onder meer maatregellijsten en contractformuleringen. Praktijkvoorbeelden van Portaal, Mooiland , Accolade en Bo-Ex laten zien hoe zij met legionellapreventie omgaan.

Workshop legionellapreventie

Aedes heeft in samenwerking met praktijkdeskundigen een gestructureerde aanpak van legionellapreventie in workshopvorm vormgegeven. De workshop helpt corporaties optimaal de instrumenten te benutten die Aedes beschikbaar stelt. Bent u als zorgorganisatie geïnteresseerd om meer te leren over legionellapreventie? Vul dan hieronder het belangstellingsformulier in, bij voldoende belangstelling organiseert het Kenniscentrum dan nogmaals de workshop.
 

Ik heb belangstelling voor een workshop over legionellapreventie

heer
mevrouw*

 

25-08-2011

Meer informatie

  • Aedesnetstartpagina Legionellapreventie
  • Download brochure "Legionellapreventie: wie is er nou eigenlijk verantwoordelijk?

Stel een vraag


Rogier Goes
Adviseur KenniscentrumPenny Senior
Adviseur Kenniscentrum

D E F