S M

Hét informatiepunt voor professionals
op het gebied van wonen, welzijn en zorg

Ervaringen met scheiden wonen zorg

Is er al ergens sprake van het scheiden van wonen en zorg?

Ja. Vaak is in woonzorgcomplexen al sprake van scheiden van wonen en zorg. Dat betekent dat men daar al in een huur- of koopwoning woont. En daarnaast zorg en/of diensten aan huis ontvangt of gebruik maakt van dagopvang.

Bij De Zorgcirkel, een zorgorganisatie in Noord-Holland, is de organisatie inmiddels volledig ingericht om woningen te verhuren. Het artikel 'Van zorginstelling naar verhuurorganisatie' (Zorginstellingen, februari 2015) beschrijft de transformatie van De Zorgcirkel. 

BrabantZorg en BrabantWonen hebben het scheiden van wonen en zorg uitgelegd door middel van een video.


Zorgorganisatie Inovum
sloot in 2012 twee verzorgingshuizen 'oude stijl' in het Gooi en zette de stap naar zelfstandig wonen met zorg dichtbij. "Ouderen willen uiteindelijk graag zo lang mogelijk zelfstandig wonen met de vereiste en gewenste voorzieningen bij de hand. Dat kan in Veenstaete: zelf je huur en je wonen regelen en zelf bepalen voor wie je de deur open doet. En dus bepaal je ook zelf waaraan je je geld uitgeeft. Het is als een menukaart in een goed restaurant." Communicatie blijkt bij dit proces onontbeerlijk. Lees de ervaringen van Inovum

Ouderenhuisvester SOR uit Rotterdam verhuurt aan Lelie Zorggroep op zeven verschillende locaties zo'n 1000 eenheden. Ze besloten gezamenlijk de boeken op tafel te leggen en de consequenties van scheiden van wonen en zorg in kaart te brengen. Vervolgens is gekeken hoe de verliezen en winsten op complexniveau tegen elkaar kunnen worden weggestreept om zo de exploitatie van de totale vastgoedportefeuille zo veel als mogelijk kostendekkend te krijgen. De exploitatieverliezen die als gevolg van de maatregel ontstaan, worden door woningcorporatie SOR en de Lelie Zorggroep gedeeld. Lees artikel op Aedesnet (januari 2013)

Woningcorporatie Talis uit Nijmegen heeft het financieel scheiden van wonen en zorg aangegrepen om vier nieuwbouwprojecten op een ondernemende manier te ontwikkelen. Aanvankelijk lukte het niet om de exploitatie bij scheiden van wonen en zorg rond te krijgen, omdat in de complexen van maximaal 24 woningen ook gemeenschappelijke ruimtes zitten. Samen met ZZG Zorggroep werden de problemen benoemd. Hiervoor werden vervolgens praktische oplossingen bedacht. Lees artikel op Aedesnet (februari 2013)

Vrijwaard, aanbieder van ouderenzorg, thuiszorg, wonen en welzijn in de regio Den Helder, stelde zichzelf de opgave om drie verzorgingshuizen te transformeren naar meerdere alternatieve woonzorgmogelijkheden. Samen met Woningstichting Den Helder ontwikkelde de zorgorganisatie de kleinschalige woonzorgvoorziening Westhoek. Door de combinatie van koopappartementen, zorgwoningen en winkelruimten biedt Westhoek een uniek woonaanbod met zorgmogelijkheden. “Het benutten van lokale krachten zorgt voor een natuurlijke samenwerking”, aldus Jan Hoogendorp (adviseur bij BMC Advies). In het artikel 'Westhoek: transformatie naar alternatief woonzorgcomplex' deelt hij samen met Coert Veenstra (bestuurder van Vrijwaard) ervaringen rondom de ontwikkeling van het woonzorgcomplex.

Is het mogelijk om een voormalig verzorgingshuis rendabel te exploiteren?

Platform31, Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg en ActiZ volgden twaalf woningcorporaties en zorgorganisaties die een nieuw, betaalbaar woondienstenpakket ontwikkelen voor hun voormalige verzorgingshuizen. Uit de evaluatie blijkt dat het concept rendabel te exploiteren is, maar wel onder een aantal voorwaarden:

  • het vastgoed moet grotendeels afgeschreven zijn;
  • het moet een centrum-locatie zijn;
  • de minimale afzet moet 60 klanten zijn;
  • de organisatie moet in staat zijn een 24-uurs oproepdienst aan te bieden en activiteiten kunnen organiseren.

Wat zijn de ervaringen van cliënten met het scheiden van wonen en zorg?

LOC Zeggenschap in Zorg heeft een enquête uitgevoerd onder cliëntenraden en gevraagd naar hun ervaringen met het scheiden van wonen en zorg. En naar de ervaringen met de medezeggenschap bij scheiden van wonen en zorg

06-02-2013

Extramuralisering | Scheiden wonen zorg | KCWZ
Wat betekent 'scheiden van wonen en zorg' voor uw woningcorporatie, zorgorganisatie of gemeente? Het Kenniscentrum beantwoordt veelgestelde vragen.

Reageer en maak ook uw mening, ervaring en vragen kenbaar bij adviseur Rogier Goes van het Kenniscentrum via 06-10975826 of .

D E F