S M

Hét informatiepunt voor professionals
op het gebied van wonen, welzijn en zorg

Huurprijs

Waar moet de cliënt / huurder allemaal voor betalen?

De bewoner betaalt afzonderlijk de huur en woninggebonden servicekosten (energie, schoonmaak algemene ruimten, tuinonderhoud, huismeester e.d.) aan de zorgaanbieder of corporatie. In vergelijking met het integrale ZZP-tarief voor verblijf ontstaat variatie die samenhangt met de kwaliteit van het wonen, uitgedrukt in woningwaarderingspunten. Indien de betaalbaarheid problemen oproept, kan een beroep worden gedaan op huurtoeslag. De verblijfsdiensten, zoals maaltijden, wasservice en schoonmaak van de woning dient men zelf te betalen. Daarnaast betaalt de huurder een eigen bijdrage voor zorg.

Hoe wordt de huurprijs van zorgvastgoed bepaald?

Voor de woonruimten in zorgvastgoed wordt de huur bepaald door het woningwaarderingsstelsel voor (on)zelfstandige woonruimte (Besluit huurprijzen woonruimte)toe te passen. Gemeenschappelijke vertrekken en ruimten die in de huurovereenkomst van de woning in het complex zijn inbegrepen, tellen eveneens mee. Voor de specifieke kenmerken van de zelfstandige woonruimten in woonzorgcomplexen kan met een opslag van maximaal 35 procent op het totaal aantal punten worden gerekend. Dit geldt voor de sociale huursector.

Is er een rekenmodel waarmee ik de huurprijs van een zorgappartement of -kamer kan bepalen?

In opdracht van de overheid heeft TNO een huurmodel ontwikkeld dat het aantal 'punten' op basis van het woningwaarderingsstelsel bepaalt en daarmee de maximale huurprijs. Dit huurmodel (punten en maximaal subsidiabele huurberekening van zelfstandige appartementen en onzelfstandige woonruimten + rapportage) is beschikbaar op de website van TNO en hier te downloaden als pdf.

ASW heeft een eenvoudig rekenmodel (met de nieuwste uitgangspunten van het woningwaarderingsstelsel per 1 oktober 2015) waarin ook met de toeslag voor een zorgwoning gerekend kan worden.  

Hoe hoog wordt de huur in verzorgings- en verpleeghuizen?

Lage huren tot 300 euro zullen vaker voorkomen dan de hogere huren, met uitzondering van verzorgingshuizen, waar het gemiddelde huurniveau op 350 euro uitkomt. Vermeerderd met servicekosten voor gemeenschappelijke ruimten leidt dit tot een subsidiabele huur die dicht in de buurt van de 400 euro ligt.

Kan ik investeringen in zorgvoorzieningen doorrekenen in de huurprijs?

Per investering van 226,89 euro die de verhuurder aan de voorziening heeft besteed, mag 1 punt aan de woningwaardering worden toegevoegd als dit in redelijke verhouding staat tot de kwaliteit. Ook bestaat voor zorgwoningen de optie van een opslag van 35% op het aantal punten.

Hoe werkt de 35%-toeslag op punten voor zorgwoningen?

Bij zogenaamde serviceflats mag een toeslag van 35% op de punten van de woningwaardering worden toegepast. Om als serviceflat te worden aangemerkt moet een wooncomplex sinds 1 oktober 2015 aan gewijzigde voorwaarden voldoen. Voortaan wordt bovendien gesproken over zorgwoningen in plaats van serviceflatwoningen. In deze aangepaste regeling vindt (door een 'administratieve fout') geen opslag plaats op de punten voor de WOZ-waarde; hierdoor zal de maximale huur die gevraagd mag worden meestal lager uitvallen dan voorheen. De minister heeft toegezegd deze fout te herstellen; de beoogde wijzigingsdatum is 1 oktober 2016. Zie nieuwsbericht Actualisatie puntentelling huurwoningen.

De 35% toeslag is mogelijk voor een in een woongebouw gelegen woonruimte die een zelfstandige woning vormt, waarbij woongebouw en woning geschikt en bestemd zijn voor mensen met een fysieke beperking. Dat blijkt uit een drempelloze toegankelijkheid en een doorgankelijkheid bestaande uit een minimale breedte van 1,2 meter van alle gangen waar de bewoners doorheen moeten om de eigen woning en andere relevante ruimten in het complex te kunnen bereiken. Ook moeten er voorzieningen zijn (liften of hellingbanen) bij drempels van 0,02 meter of hoger.

Daarnaast moet de huurovereenkomst voor deze woonruimte ten minste omvatten:

  • de aanwezigheid in de woning van een noodoproepinstallatie;
  • het gebruik van (de van het woongebouw deel uitmakende) gemeenschappelijke ruimten die zijn ingericht voor maaltijden of recreatie
09-07-2012

Meer informatie

Extramuralisering | Scheiden wonen zorg | KCWZ
Steeds vaker is in woonzorggebouwen sprake van 'scheiden van wonen en zorg'. Het appartement wordt dan als woonruimte tegen een huurprijs aangeboden. Daar komt heel wat bij kijken. Dit is het overzicht van de meest gestelde vragen door corporaties en zorgorganisaties. Met daarbij ons antwoord.

Reageer en maak ook uw mening, ervaring en vragen kenbaar bij adviseur Rogier Goes van het Kenniscentrum via 06-10975826 of .

D E F