S M

Hét informatiepunt voor professionals
op het gebied van wonen, welzijn en zorg

Huurtoeslag zelfstandige en onzelfstandige woonruimte

Extramuralisatie is een feit. Corporaties en zorgaanbieders maken daarom analyses van de toekomstwaarde van hun zorghuisvesting. Daarbij horen juridische vragen die zich niet makkelijk laten beantwoorden. Bijvoorbeeld over huurtoeslag. Het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg zet ze voor u op een rij en probeert in begrijpelijke taal (meer) duidelijkheid te brengen.

9.1 Zelfstandige woonruimte

Huurtoeslag is mogelijk voor zelfstandige woonruimtes waarbij de bewoner beschikt over een eigen ingang (een eigen toegangsdeur die van binnen en buiten op slot kan), toilet en kookgelegenheid (1). Door het eigen huisnummer dat aan zelfstandige wooneenheden in woonzorgcomplexen is toegekend (zie 4. Huisnummering) wordt het eenvoudiger om huurtoeslag te verkrijgen. Het inkomen van de huurder wordt immers getoetst aan de hand van het verzamelbedrag van alle mensen die op één huisnummer staan ingeschreven. Indien het verzamelinkomen te hoog is, wordt geen huurtoeslag toegekend. Waar voorheen mogelijk alle eenheden in het complex onder één huisnummer stonden ingeschreven in de GBA, heeft nu iedere bewoners een eigen adres.

9.2 Onzelfstandige woonruimte

Huurders van onzelfstandige woonruimtes ontvangen geen huurtoeslag, tenzij het gaat om een zogenaamd aangewezen woongebouw. Het gaat dan om een onzelfstandige woonruimte die deel uitmaakt van een woongebouw of woning, en verhuurd wordt ten behoeve van begeleid wonen, groepswonen door ouderen of een daarmee vergelijkbare woonvorm. Het gehuurde moet volgens de wet bovendien eigendom van en aan de huurder verhuurd zijn door een rechtspersoon zonder winstoogmerk, die mede op het gebied van de volkshuisvesting werkzaam is (2). Ook een zorginstelling die de onzelfstandige woonruimte van een woningcorporatie huurt, kan (vrijgekomen) onzelfstandige woonruimte (onder)verhuren zonder het recht op huurtoeslag in gevaar te brengen. De aanvraag tot aanwijzing wordt ingediend bij de Belastingdienst.

(1) In de woning moeten in elk geval aanwezig zijn:
- een eigen woon(slaap)kamer
-
een eigen keuken met aanrecht, aan- en afvoer voor water en een aansluitpunt voor een kooktoestel
- een eigen toilet met waterspoeling

(2) Art. 11 wet op de huurtoeslag

<< Terug naar 'De juridische context van Scheiden Wonen Zorg'

meer informatie

08-08-2013
D E F