S M

Hét informatiepunt voor professionals
op het gebied van wonen, welzijn en zorg

Inkomensafhankelijke huurverhoging

Geldt de inkomensafhankelijke huurverhoging ook voor huurders met een zorgindicatie?

Nee, er is een groep chronisch zieken en gehandicapten aangewezen die bezwaar kan maken tegen de extra inkomensafhankelijke huurverhoging, ongeacht de hoogte van hun inkomen. De regering heeft hiertoe besloten omdat deze groep huurders slechts in beperkte mate in de gelegenheid is om door te stromen naar een andere woning. De regeling van 2014 geldt voor huurders of een ander lid van het huishouden met een verplegingsindicatie of individuele begeleidingsindicatie van minimaal tien uur, een zorgindicatie ‘verblijf’ of een algemene dagelijkse levensverrichtingen (ADL)-indicatie. 

Let op: Een huurder (of een ander lid van dat huishouden) die nog een geldendzorgindicatiebesluit uit 2014 heeft en aan de voorwaarden van 2014 voldoet, kan bezwaar maken tegen een inkomensafhankelijk huurverhogingsvoorstel in 2015.

Wijzigingen vanaf 2015
Voor 2015 is de groep chronisch zieken en gehandicapten die bezwaar kunnen maken tegen een onafhankelijke huurverhoging iets anders gedefinieerd. Dat komt door de nieuwe regelgeving voor de zorg sinds 1 januari 2015:

  • Bij een eenpersoonshuishouden: de huurder ontvangt ten minste een jaar en ten minste 10 uur per week verpleging of verzorging thuis. De wijkverpleegkundige bepaalt wie hoeveel verpleging of verzorging thuis krijgt en hoe die geleverd zal worden en legt dat vast in een zorgplan.
  • Bij een meerpersoonshuishouden: de gemeente heeft aan de huurder of een ander lid van dat huishouden een blijk van waardering voor mantelzorgers verstrekt (voorheen mantelzorgcompliment door SVB) en die mantelzorg is verleend aan een ander lid van datzelfde huishouden.
  • De huurder of een ander lid van dat huishouden heeft zorgindicatie voor verblijf in een verpleeghuis of verzorgingshuis.
  • De huurder of een ander lid van dat huishouden heeft een ADL-indicatie (hulp bij algemene dagelijkse handelingen, zoals eten, wassen of toiletgang).
  • De huurder of een ander lid van dat huishouden heeft een beschikking op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) of de Wet voorziening gehandicapten (de voorloper van de Wmo) voor aanpassing van de woning. De woning is aantoonbaar aangepast aan de handicap van de persoon met de beschikking.
  • De huurder of een ander lid van dat huishouden is blind. Dit is aantoonbaar met een verklaring van de huisarts of oogarts.

Door bezwaar te maken, kan de huurder de huurverhoging mogelijk beperken tot maximaal 2,5%.

02-06-2015 13:22

Meer informatie

Extramuralisering | Scheiden wonen zorg | KCWZ
Steeds meer mensen maken gebruik van 'scheiden wonen zorg'. Wat betekent dit voor de woningcorporatie, zorgorganisatie of gemeente? Het Kenniscentrum beantwoordt veelgestelde vragen.

Reageer en maak ook uw mening, ervaring en vragen kenbaar bij adviseur Rogier Goes van het Kenniscentrum via 06-10975826 of .

D E F