S M

Hét informatiepunt voor professionals
op het gebied van wonen, welzijn en zorg

Ruimtelijke ordening

Appartementen in een verzorgingshuis verhuren, mag dat volgens het bestemmingsplan?

Een zorgcomplex is in het bestemmingsplan meestal aangemerkt voor ‘maatschappelijke doeleinden’. Indien in de nieuwe situatie het feitelijk gebruik van het zorggebouw niet meer aansluit bij die bestemming dan ligt aanpassing van het bestemmingsplan voor de hand. Er is geen duidelijke grens die aangeeft wanneer het gebruik voor zorg overgaat naar de bestemming ‘wonen’. De handreiking ‘Wonen en zorg en de ruimtelijke ordening’ van het Kenniscentrum hanteert een glijdende schaal waarbij na verdergaande ingrepen er sprake zal zijn van zelfstandige bewoning en mogelijke strijdigheid met het bestemmingsplan. Er zijn overigens alternatieven beschikbaar die het mogelijk maken dat een gemeente dit veranderd gebruik toch toestaat.

07-10-2015

Meer informatie

Extramuralisering | Scheiden wonen zorg | KCWZ
Steeds meer mensen maken gebruik van 'scheiden wonen zorg'. Wat betekent dit voor de woningcorporatie, zorgorganisatie of gemeente? Het Kenniscentrum beantwoordt veelgestelde vragen.

Reageer en maak ook uw mening, ervaring en vragen kenbaar bij adviseur Rogier Goes van het Kenniscentrum via 06-10975826 of .

D E F