S M

Hét informatiepunt voor professionals
op het gebied van wonen, welzijn en zorg

Tools 

Zijn er handige tools beschikbaar?

Door diverse partijen op het gebied van wonen, zorg en welzijn zijn handige checklists en beslismodellen ontwikkeld, waarvan enkele hieronder worden belicht:

  • De Nationale Ouderen ombudsman heeft in samenwerking met ActiZ en het Nationaal Ouderenfonds een Handreiking inzake verhuizing van ouderen naar een andere woonlocatie gepubliceerd. Dit is een handreiking met tips voor zorgorganisaties die een locatie moeten sluiten. Deze brochure bevat informatie, met name op het gebied van de communicatie naar cliënten en medewerkers.
  • Henk Nouws (Ruimte voor zorg) ontwikkelde op verzoek van het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg de online Rekentool Scheiden Wonen en Zorg die knelpunten bij de exploitatie van de zorg- en dienstverlening in beeld brengt.
  • Bij zorgvastgoed zijn er vier opties van eigendom en beheer te onderscheiden: 1. Zorgorganisatie eigenaar, woningcorporatie beheerder; 2. Zorgorganisatie eigenaar en beheerder; 3. Woningcorporatie eigenaar en beheerder; 4. Woningcorporatie eigenaar, zorgorganisatie beheerder. Camiel Rommens en Jelmer Jens (beiden AAG), Els van Daal (zelfstandig adviseur wonen en zorg) en Bart Rozemeijer (consultant & interim-manager) maakten een overzicht met de bijbehorende voor- en nadelen van extramuraal verhuren van zorgappartementen (pdf, 134 kb).
  • Margrieta Haan en Ellen Olde Bijvank deden praktijkervaringen op bij zorgorganisaties en maakten een uitgebreide checklist (204 kb, pdf) voor het doorvoeren van scheiden van wonen en zorg in verzorgingshuizen. Zij onderscheiden drie hoofdstappen 1. Strategische verkenning organisatie-breed en ook t.b.v. de locaties 2. Uitwerking van strategische keuzes indien de zorgorganisatie besluit tot verhuren van appartementen 3. Extramuraal zorg aanbieden, verstevigen en globaal stappenplan.
  • De BMC Groep stelde een beknopte handleiding (964 kb, pdf) samen die laat zien met welke wetten en regels zorgorganisaties te maken krijgen die ervoor kiezen om woonruimten gericht op zorg te blijven verhuren. Alle praktische kanten worden benoemd en kort toegelicht. Auteurs Joël Scherrenberg en Ron Stevens schreven ook een variant speciaal voor corporaties (483 kb, pdf) die samenwerken met zorgorganisaties.
  • In zeven artikelen beschreven Linda Sanders en Henk Nouws voor het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg alle ins en outs van de transitie van verzorgingshuizen aan de hand van praktijkvoorbeelden. Zij ontwikkelden een factsheet (143 kb, pdf) over de belangrijkste feiten waar verzorgingshuizen mee te maken hebben bij de transitie, waarbij alle belangrijke begrippen aan bod komen. Dit overzicht is tevens bruikbaar voor zorgorganisaties in de GGZ en de verstandelijk gehandicaptensector, die ook te maken krijgen met het scheiden van wonen en zorg.
  • Het Eindhovense bureau Van Aarle De Laat maakte een checklist (505 kb, pdf) die de belangrijke aandachtspunten rondom scheiden wonen en zorg in beeld brengt. In drie stappen wordt een zorgaanbieder in staat gesteld om via het creëren van inzicht, en vervolgens het bepalen van een strategie, over te gaan naar het formuleren van maatregelen en oplossingsrichtingen.
  • Door bureau BOB Advies is een beslismodel opgesteld, dat een relatie legt tussen de invoering van scheiden van wonen en zorg en de vastgoedstrategie voor een verzorgingshuis waar ouderen met een lage zorgbehoefte (ZZP VV1 - ZZP VV3) zijn gehuisvest. Een zorgaanbieder wordt gevraagd elf vragen te beantwoorden over het pand, de markt en de financiële situatie. Het resultaat is een (indicatief) antwoord op de vraag: wat kunt u het beste doen met het pand en op welke zorgzwaarte kunt u zich het beste richten?
  • ActiZ heeft een handreiking fiscale aspecten bij het scheiden van wonen en zorg laten opstellen. Aanleiding voor deze notitie ligt concreet in vragen van enkele leden om fiscale duidelijkheid. Met deze handreiking wil ActiZ een raamwerk bieden om fiscale vraagstukken bij uw eigen organisatie te kunnen adresseren, de fiscale risico’s kunnen signaleren en van de juiste vragen kunnen voorzien. Ook kan het u helpen om in het kader van horizontaal toezicht het gesprek aan te gaan met de belastingdienst rond bepaalde standpunten en door u gemaakte keuzen.
11-02-2013

Extramuralisering | Scheiden wonen zorg | KCWZ
Wat betekent 'scheiden van wonen en zorg' voor uw woningcorporatie, zorgorganisatie of gemeente? Het Kenniscentrum beantwoordt veelgestelde vragen.

Reageer en maak ook uw mening, ervaring en vragen kenbaar bij adviseur Rogier Goes van het Kenniscentrum via 06-10975826 of .

D E F