S M

Hét informatiepunt voor professionals
op het gebied van wonen, welzijn en zorg

Zorginfrastructuur

Hoe worden de kosten vergoed voor zorginfrastructuur en algemene ruimtes?

Zowel het wonen als het verblijf en diensten worden niet langer uit de AWBZ vergoed. In plaats van een AWBZ-vergoeding voor kapitaalslasten en overige huisvestingslasten krijgt de zorginstelling huur van de bewoner. Behalve de kapitaalslasten zijn dit ook de overige elementen in de huurprijs, zoals onderhoud, belastingen en verzekeringen en de aan het wonen verbonden servicekosten.
Lees ook het artikel 'Financiële dekking voor algemene ruimten in het verzorgingshuis'

Kan ik gebruik maken van de beleidsregel Zorginfrastructuur?

De beleidsregel zorginfrastructuur (CA-300-578) is per 1 januari 2015 ingetrokken door het ministerie van VWS en voor 2015 – 2017 is een overgangsregeling in werking getreden. De definitieve ‘Subsidieregeling voortzetting zorginfrastructuur 2015-2017’ is op 19 december 2014 gepubliceerd in de Staatscourant. De subsidie is tijdelijk voor de komende drie jaar en wordt afgebouwd van €100 in 2015 naar €80 mln in 2017.

De beleidsregel Zorginfrastructuur, oorspronkelijk uit 2006, stimuleert extramuralisering. De regeling is bedoeld voor de investerings- en exploitatiekosten van de extramurale zorginfrastructuur; om het zogenaamde ‘halen’ en ‘brengen’ van extramurale zorg te ondersteunen door daartoe ruimten en technologische voorzieningen te financieren. Zoals voor ontmoetingsruimten, een wijksteunpunt en technologische voorzieningen. Vanwege de decentralisatie van AWBZ-zorg naar gemeenten en de hervorming van de langdurige zorg vervalt de regeling Zorginfrastructuur per 1 januari 2015. Vanaf dat moment ligt de verantwoordelijkheid bij gemeenten respectievelijk zorgverzekeraars en zullen zorgaanbieders die nieuwe projecten starten, daar de financiering moeten regelen.

Zorgaanbieders die voor 1 juli 2013 gestart zijn met zorginfrastructuurprojecten en daarvoor op basis van de Nza-beleidsregel zorginfrastructuur een vergoeding ontvingen, kunnen tot 2018 gebruik maken van de tijdelijke subsidieregeling. Let op: hiervoor moet opnieuw een aanvraag ingediend worden. Lees meer »

09-07-2012

Extramuralisering | Scheiden wonen zorg | KCWZ
Steeds meer mensen maken gebruik van 'scheiden wonen zorg'. Wat betekent dit voor de woningcorporatie, zorgorganisatie of gemeente? Het Kenniscentrum beantwoordt veelgestelde vragen.

Reageer en maak ook uw mening, ervaring en vragen kenbaar bij adviseur Rogier Goes van het Kenniscentrum via 06-10975826 of .

D E F