S M

Hét informatiepunt voor professionals
op het gebied van wonen, welzijn en zorg

Welke zorgzwaartepakketten?

Wordt scheiden wonen zorg voor alle ZZP's van toepassing?

Scheiden van wonen en zorg is gestart op 1 januari 2013 voor de zorgzwaartepakketten VV 1 en VV 2 (sector verpleging en verzorging), GGZ 1 en GGZ 2 (geestelijke gezondheidszorg) en voor VG 1 en VG 2 (verstandelijk gehandicaptenzorg). Per 2014 is ook ZZP VV 3 geëxtramuraliseerd voor nieuwe cliënten. Per 2015 is ZZP VG 3 en GGZ 3 voor nieuwe cliënten geëxtramuraliseerd. Sinds 2016 is scheiden van wonen zorg van toepassing voor 25% nieuwe cliënten/ herindicaties ZZP 4.

Geldt dit allemaal ook voor de gehandicaptenzorg?

Ja, de invoering van scheiden wonen zorg vanaf 2013 heeft betrekking op de sectoren Verzorging en Verpleging (VV), Verstandelijk Gehandicaptenzorg (VG) en GGZ.

Hoeveel cliënten met ZZP 1-3 verblijven in een instelling?

Veel cliënten met een ZZP-indicatie wonen niet in een intramurale instelling, maar regelen hun zorg thuis met zorg in natura of via een pgb. In de sector verpleging en verzorging regelt ruim een derde van de cliënten met ZZP VV1 en VV2 de zorg op dit moment al thuis.

In 2009 woonden in Nederland ongeveer 40.000 mensen met een ZZP1 en 2 intramuraal (in de sector verpleging en verzorging), 7.000 in de geestelijke gezondheidszorg en ongeveer 11.000 in de diverse (sub)sectoren van de gehandicaptenzorg. (antwoorden staatssecretaris Veldhuijzen van Zanten-Hyllner op de vragen van het Kamerlid Leijten (SP) over voorbereidingen tot het scheiden van wonen en zorg (ingezonden 7 maart 2011). Uit recente cijfers (2012) van de NZa blijkt een reductie van cliënten met ZZP 1 en 2: in de VV tot 27.800 en in de GGZ tot 5.100 cliënten. Met ZZP 3-indicatie verblijven er in instellingen 18.900 (VV), 13.100 (VG) en 8.900 (GGZ) cliënten.

Hoeveel mensen kunnen niet meer naar een zorginstelling verhuizen?

In de komende vijf jaar kunnen jaarlijks gemiddeld 10.000 ouderen, 1.300 gehandicapten en 800 ggz-cliënten door de hervormingen niet meer naar een zorginstelling verhuizen (bron: Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur, 2014)

30-10-2012

Extramuralisering | Scheiden wonen zorg | KCWZ
Steeds meer mensen maken gebruik van 'scheiden wonen zorg'. Wat betekent dit voor de woningcorporatie, zorgorganisatie of gemeente? Het Kenniscentrum beantwoordt veelgestelde vragen.

Reageer en maak ook uw mening, ervaring en vragen kenbaar bij adviseur Rogier Goes van het Kenniscentrum via 06-10975826 of .

D E F