S M

Hét informatiepunt voor professionals
op het gebied van wonen, welzijn en zorg

Brochure 'Huurders met dementie' voor corporaties

Woningcorporaties krijgen steeds vaker te maken met oudere huurders met (beginnende) dementie die hulp en aanpassingen in huis nodig hebben. In de brochure 'Huurders met dementie' staat de vraag centraal wat een woningcorporatie met signalen van huurders en medewerkers kan doen, zodat ook ouderen met dementie zo lang mogelijk veilig en comfortabel in hun oude, vertrouwde omgeving kunnen blijven wonen.

Nieuwe ouderen zijn geneigd om zo lang mogelijk in hun woning te blijven wonen. Foto: Chris Pennarts

Simpele aanpassingen

Gemiddeld leven mensen met dementie nog 10 tot 15 jaar, waarvan het grootste deel thuis. Het geschikt maken van de woning en woonomgeving is dus erg belangrijk en draagt zelfs bij aan de vertraging van het aftakelingsproces. Met simpele aanpassingen is het al mogelijk een woning geschikter te maken voor dementerenden. In de brochure 'Huurders met dementie' wordt ingegaan op de woonbehoeften van huurders met dementie en de rol die de corporatie hierbij speelt. 

De brochure is gebaseerd op twee eerdere publicaties. Ten eerste de handreiking 'Comfortabel wonen met dementie', ontwikkeld door Platform31 als onderdeel van het programma 'Langer Thuis'. Ten tweede de 'Toolkit Dementievriendelijk Ontwerpen' die voor het Kenniscentrum is ontwikkeld door KAW architecten. Deze brochure is een vervolg op beide publicaties en bundelt de inzichten specifiek voor woningcorporaties.

30-10-2014 12:23

Meer informatie

D E F