S M

Hét informatiepunt voor professionals
op het gebied van wonen, welzijn en zorg

Handreiking brengt eisen brandveiligheid in kaart

Langer zelfstandig wonen zorgt voor veiligheidsrisico’s. Ouderen en kwetsbare personen zijn immers niet altijd zelfredzaam. Vluchten en hulp bij brand is dan niet vanzelfsprekend. Het scheiden van wonen en zorg leidt tot onduidelijke veiligheidssituaties in (voormalige) verzorgingshuizen en aanleunwoningen. Maar ook in 'gewone' wooncomplexen, met steeds oudere bewoners. De rol van corporaties is niet helder, want de bouwregelgeving voor wonen met zorg is ingewikkeld. Het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg heeft de eisen voor herkenbare corporatiewoningen in kaart gebracht in de handreiking 'Corporaties en brandveiligheid, wonen met een zorgvraag'.


Corporaties en zorgaanbieders zullen deze regels nauwlettend in de gaten moeten houden. Als dit niet tot het gewenste veiligheidsniveau leidt, zijn aanvullende oplossingen noodzakelijk. Vaak werken brandweer, gemeente en bewoners daarbij samen met gebouwbeheerders.

30-04-2015 14:24
D E F