S M

Hét informatiepunt voor professionals
op het gebied van wonen, welzijn en zorg

Verkenning scenariotool Woonzorg(welzijn)wijzer

Het ministerie van BZK heeft een onderzoek laten uitvoeren naar de haalbaarheid en wenselijkheid van een Woonzorgwijzer als instrument voor gemeenten en andere spelers om de lokale opgaven wonen met zorg in beeld te brengen. Uit het onderzoek blijkt dat bij gemeenten behoefte is aan een scenariotool waarmee de beleidsopgaven rond wonen, zorg en welzijn kunnen worden verkend.

Woonzorgwijzer - RIGO

Informatiebehoefte

RIGO Research en Advies verkende de informatiebehoefte van gemeenten en inventariseerde bestaande bronnen en initiatieven om kennis op het terrein van wonen, zorg en welzijn te clusteren en/of de opgave wonen, zorg en welzijn te bepalen. De behoefte aan informatie en kennis blijkt verder te gaan dan wat op dit moment beschikbaar is of wordt gemaakt.

Stapsgewijze ontwikkeling

Er is bij gemeenten behoefte aan een scenariotool waarmee de beleidsopgaven rond wonen, zorg en welzijn kunnen worden verkend. Een dergelijke tool is niet op korte termijn beschikbaar omdat de daarvoor noodzakelijke informatie in het bestaande aanbod ontbreekt. Het advies is daarom om de Woonzorgwijzer stapsgewijs te ontwikkelen. BZK gaat via een experiment onderzoeken of het mogelijk is om te komen tot een bruikbare methodiek. Dit wordt opgepakt samen met het ministerie van VWS, drie pilotgemeenten, een onderzoeksbureau en Platform31.

22-12-2014 15:36

Meer informatie

  • Aanbiedingsbrief Tweede Kamer
  • Rapport 'Een Woonzorg(welzijn)wijzer - Verkenning wensen en mogelijkheden'
D E F