S M

Hét informatiepunt voor professionals
op het gebied van wonen, welzijn en zorg

'Vitaliteit ontmoet kwetsbaarheid' selecteert 40 ouderenprojecten

Vitale senioren zijn als vrijwilliger van betekenis voor kwetsbare ouderen. De ontmoeting tussen hen versterkt de kwaliteit van leven van hen beiden. Dát is de kern van het programma 'Vitaliteit ontmoet kwetsbaarheid'. Initiatiefnemers Fonds Sluyterman van Loo en Stichting RCOAK selecteerden uit vele inzendingen 40 projecten die zij de komende jaren ondersteunen met een bijdrage van 1,4 miljoen euro. De geselecteerde projecten hebben betrekking op alle terreinen van het leven, van 'Alledaagse hulp' en 'Hobby en cultuur' tot 'Gezondheid en bewegen' en 'ICT en techniek'. Ze worden uitgevoerd door vrijwilligers- en ouderenorganisaties, (thuis)zorg- en welzijnsorganisaties en verenigingen en stichtingen gericht op het welzijn van ouderen.

Vitale senioren van steeds grotere waarde

Nog nooit werden zoveel mensen - met behoud van hun gezondheid en met behoud van kwaliteit van leven - zo oud als in deze tijd. Pensioen en derde levensfase zijn niet langer een afsluiting, maar een waardevol onderdeel van het leven. Veel ouderen zijn actief, zelfstandig, en tot op hoge leeftijd maatschappelijk betrokken. Zij hebben de tijd, de vitaliteit en de ruimte om hun leven inhoud en zin te geven en dat doen zij ook. Tegelijkertijd telt Nederland op dit moment bijna zevenhonderdduizend kwetsbare ouderen, in 2030 zullen dat er meer dan 1 miljoen zijn. Fonds Sluyterman van Loo en Stichting RCOAK ondersteunen projecten die de kwaliteit van leven van deze kwetsbare ouderen bevorderen. Vitale senioren zijn van steeds grotere waarde in die initiatieven, met al hun levenservaring, werkervaring en maatschappelijke ervaring.

Best practices

Onderdeel van het programma 'Vitaliteit ontmoet kwetsbaarheid' is de uitwisseling van kennis tussen de verschillende projecten. Projectleiders delen onder leiding van een coach best practices, waarbij wordt ingegaan op vragen als: Wie zijn die kwetsbare ouderen en welke ondersteuning hebben zij nodig? Hoe kunnen we hen over de drempel helpen om hulp te vragen? Wat hebben vitale senioren nodig om van betekenis te kunnen zijn voor kwetsbare ouderen? Hoe wordt het contact betekenisvol voor beide partijen? En hoe kunnen we bereiken dat succesvol gebleken initiatieven worden voortgezet? De organisatie heeft ook een evaluatie- en monitoringsystematiek ontwikkeld, waarvan de resultaten worden gedeeld met een brede groep in de ouderenzorg.

Achtergrond

Stichting RCOAK en Fonds Sluyterman van Loo werden geïnspireerd tot het initiatief 'Vitaliteit ontmoet kwetsbaarheid' vanuit twee politieke en maatschappelijke ontwikkelingen. Enerzijds de versobering van de formele zorg en ondersteuning, als gevolg van bezuinigingen en stelselwijzigingen. Anderzijds het gegeven dat er de laatste jaren veel nieuwe, deels particuliere initiatieven te zien zijn waaruit gemeenschapszin en zorg voor elkaar spreken.  

Tijdens het congres 'Lokale Kracht: méér power in wonen, welzijn en zorg' op 3 april kunt u kennismaken met twee van de geselecteerde projecten. KilimanjaroWonen vertelt u meer over De Zorgzame Buurt in Eindhoven. Hoe doorbreek je vraagverlegenheid? Wat is nodig om aanbod en vraag van burgers bijeen te brengen? Hoe krijg je mensen zo ver dat ze hulp en ondersteuning in hun dagelijkse leven gaan vragen? En waarom lukt het ene initiatief wel, en het andere niet? De Zorgzame Buurt laat zien dat de antwoorden daarop heel simpel kunnen zijn met hulp die zo onopvallend mogelijk is en professionals die uitsluitend faciliteren. Nieuwe Oude Dag is een project dat burgers en buurtnetwerken stimuleert buurtinitiatieven te ontwikkelen die voorzien in zorg-, welzijn- en woondiensten voor (kwetsbare) ouderen. Jitske Tiemersma, Koo Koningsberger en Jurgen van der Heijden gaan met u in dialoog over eigen behoeften als je ouder wordt en nodigen u uit in de rol van Actieve Burger te kruipen.
12-03-2013

Meer informatie

D E F