S M

Hét informatiepunt voor professionals
op het gebied van wonen, welzijn en zorg

Wijkverpleegkundige bespaart op intramurale zorg

Fotograaf: Willem Mes

De wijkverpleegkundige bespaart per jaar bijna 18 duizend euro aan zorgkosten. Hiervan wordt 84 procent bereikt door het voorkomen van zorg door instellingen in de tweede lijn. Dat blijkt uit een onderzoek uitgevoerd door BMC. Brancheorganisatie van zorgondernemers ActiZ ziet hierin een belangrijk argument voor meer investeringen in de thuiszorg, die immers vaak de wijkverpleging levert.

Onderzoeksbureau BMC onderzocht in opdracht van ZonMw de kosten en baten van zogenoemde Zichtbare-schakel-wijkverpleegkundigen die voor hun werk niet gebonden zijn aan CIZ indicaties. Per wijkverpleegkundige wordt jaarlijks 17.606 euro bespaard aan zorg bij verschillende soorten instellingen. Per cliënt gaat het om 227 euro. Daarnaast realiseert de wijkverpleegkundige jaarlijks 1,89 gezonde levensjaren bij zijn of haar cliënten. Dit vertegenwoordigt een gezondheidswinst van  37.743 euro. Gemiddeld neemt de kwaliteit van leven bij cliënten toe met 2,4%.

Investeren in zorg thuis

Ook eerdere studies onderstreepten het belang van de wijkverpleegkundige. De thuiszorg is een belangrijke leverancier van wijkverpleegkundigen, zowel binnen Zichtbare Schakel projecten als in het algemeen. ActiZ ziet in deze studie dan ook een belangrijk argument om investeringen in de thuiszorg te vergroten. Juist om de druk op en de kosten van de verpleeg- en verzorgingshuizen te verlagen, komt de nadruk meer te liggen op de zorg thuis. Het zou een volgende regering goed passen om de intensiveringsgelden voor de ouderenzorg ook toegankelijk te maken voor de thuiszorg.

Preventie

De belangrijkste factoren die de toegevoegde waarde van de Zichtbare Schakel- wijkverpleegkundige zijn volgens het BMC rapport: het kunnen combineren van meerdere professionele disciplines, het kunnen gebruiken van vrije regelruimte en het onafhankelijk kunnen optreden. De winst zit vooral een de preventieve functie van de wijkverpleegkundige zorg: door op tijd problemen te signaleren en de juiste oplossing te vinden, kan de wijkverpleegkundige voorkomen dat zwaardere zorg nodig is.

Bron: Actiz.nl 

07-06-2012

Meer informatie

  • Nieuwsbericht BMC
  • Download onderzoekspublicatie 'De 'Zichtbare schakel'-wijkverpleegkundige: een hele zorg minder'
D E F