S M

Hét informatiepunt voor professionals
op het gebied van wonen, welzijn en zorg

Zorgstandaard Dementie geeft ook invulling aan wonen

Wat is goede dementiezorg? En aan welke eisen moet deze zorg voldoen? Het antwoord op deze vragen is vanaf heden te vinden in de ‘Zorgstandaard Dementie’. Deze publicatie van Alzheimer Nederland en Vilans, geschreven in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en gemaakt in samenwerking met onder meer ActiZ, omvat het complete zorgproces van de eerste signalen tot aan nazorg na overlijden.

Verzorgende met bewoner in De Wiekslag. Foto: Willem Mes Photography

Woonomgeving

In de ‘Zorgstandaard Dementie’ wordt onder meer aandacht besteed aan aangepaste woonomgevingen (woonservicezone, clusterwoningen), van fysieke aanpassing aan woningen (zoals zorg op afstand en domotica) tot aan woonvormen met speciale zorg voor mensen met dementie. Een interessante handleiding voor zorg- en welzijnsorganisaties, woningcorporaties en gemeenten.

Goede afstemming belangrijk

De wensen en behoeften van dementerenden en hun naasten moeten uitgangspunt zijn van optimale dementiezorg, om hen zelf zo lang mogelijk de regie over hun zorgtraject te geven. Een goed voorbeeld hiervan is het Odense huis. Bij deze Amsterdamse stichting kunnen dementerenden én mantelzorgers terecht voor gecombineerde activiteiten en voorzieningen. Daarbij is een goede afstemming tussen zowel betrokken professionals als ketenpartners erg belangrijk.

Publieksversie

Alzheimer Nederland heeft een publiekversie van de zorgstandaard ontwikkeld. Hierin wordt uitgelegd wat dementie is, wat de gevolgen zijn en wat de zorgstandaard hierin kan betekenen. Deze bevat tien voorwaarden waaraan goede dementiezorg zou moeten voldoen.

Meer informatie

05-09-2013
D E F