S M

Hét informatiepunt voor professionals
op het gebied van wonen, welzijn en zorg

Woonomgeving

Introductie

Langer thuis in eigen huis begint bij een geschikte woning (zie woonvariaties) maar daarna komt direct de noodzaak van een geschikte woonomgeving. Zijn er goede looproutes met op z’n tijd een bankje? Kun je anderen ontmoeten in de buurt, zijn daar voorzieningen voor? Zijn er winkels en openbaar vervoer? Is de buurt veilig? Aan al deze aspecten van een geschikte woonomgeving besteden we aandacht in dit thema.

Oudere dame in scootmobiel. Foto: E. van Eis.

We bundelen hier ook de kennis over woonservicegebieden. Onder deze benaming wordt vanaf het jaar 2000 gewerkt aan een integrale gebiedsgerichte aanpak wonen, welzijn en zorg voor ouderen en mensen met een beperking. Veel gemeenten hanteren de term woonservicegebieden. Andere leggen liever de nadruk op een integrale aanpak wonen, welzijn en zorg omdat de term woonservicegebied voor hen te veel een begrenzing inhoudt. Ze willen in de hele gemeente een goed voorzieningenniveau realiseren dat ouderen en mensen met een beperking ondersteunt bij het zelfstandig wonen.

Uitgelicht

Artikelenserie Zorglandgoederen

Nederland kent steeds meer zorglandgoederen. Dit nieuwe concept combineert zorg, groen en recreatie. Het Kenniscentrum brengt de eerste ervaringen in beeld.

Toolkit Dementievriendelijk Ontwerpen

Wie wil weten hoe een ruimte door mensen met dementie wordt ervaren, moet door een andere bril kijken. Met deze bril op is materiaal verzameld over waar een ruimte, woning of gebouw aan moet voldoen om door mensen met dementie als prettig te worden ervaren.

Artikelenreeks Levendige Ontmoetingsplekken

In deze reportageserie willen Coalitie Erbij en het Kenniscentrum mensen en organisaties inspireren om samen te werken aan méér levendige ontmoetingsplekken in het land.

Zorg voor mens en omgeving

Een omgeving creëren die uitnodigend is en zorgt voor specifieke doelgroepen? Dat kan met de methodiek en inzichten beschreven in het boek 'Zorg voor mens en omgeving: Het zintuig als maatstaf'. De auteurs schetsen een breed beeld van wat de zintuigen exact te vertellen hebben en hoe hiermee het welbevinden gestuurd kan worden.

10-11-2015 09:34

Stel een vraag


Daniëlle Harkes
Manager Kenniscentrum

D E F