S M

Hét informatiepunt voor professionals
op het gebied van wonen, welzijn en zorg

Inschrijving 'Krachtig wonen in de wijk' geopend

Op 26 mei 2016 houdt het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg een landelijke studiemiddag over de huisvesting van kwetsbare burgers in de wijk. 'Krachtig wonen in de wijk' besteedt onder meer aandacht aan bijzondere woonprojecten voor deze doelgroep en de samenwerking met gemeenten. In een zestal verdiepingssessies wordt een breed aantal projecten nader toegelicht. De inschrijving is geopend! 

Foto: Chris Pennarts

Sprekers

Dr. Femmianne Bredewold, Assistant Professor bij de Universiteit voor Humanistiek, verzorgt een lezing over recente studies en haar proefschrift 'Lof der oppervlakkigheid', over het contact tussen mensen met een verstandelijke en psychische beperking en buurtbewoners. Dr. Doortje Kal, Emeritus bijzonder lector kwartiermaken van de Hogeschool Utrecht, maakt ons duidelijk dat kwartiermaken een bijdrage levert aan een gastvrije samenleving voor mensen met een psychiatrische achtergrond en anderen die met sociale uitsluiting te maken hebben, zoals mensen met een verstandelijke beperking en mensen uit de maatschappelijke opvang.

Verdiepingssessies

Daarnaast komen de nodige good practices aan bod van onder meer woonprojecten voor kwetsbare burgers, Buurtcirkels, Umah-Hai en 't Groene Sticht. Ook is er aandacht voor samenwerking met gemeenten, zoals in de gemeente Zaanstad gebeurt, en woonoverlast. De studiemiddag is bedoeld voor medewerkers van corporaties, zorg- en welzijnsorganisaties, gemeenten en patiënten-consumentenorganisaties.

De middag wordt georganiseerd in samenwerking met GGZ Nederland, RIBW Alliantie en VGN.

16-03-2016 14:19
D E F