S M

Hét informatiepunt voor professionals
op het gebied van wonen, welzijn en zorg

Integrale wijkzorgteams zijn overal mogelijk

Foto: Chris Pennarts

Ook in situaties met concurrentie, een beperkt marktaandeel of in kleinere gebieden is het mogelijk om integrale wijkzorgteams te realiseren. Dit blijkt uit een voorstudie van de Stuurgroep Experimenten Volkshuisvesting (SEV). Integrale wijkzorgteams zorgen voor nabijheid, continuïteit en meer arbeidstevredenheid, maar niet voor een hogere efficiency. Het realiseren van nachtzorg is lastiger. Dit kan alleen via samenwerking tussen intra- en extramurale zorgorganisaties en uitsluitend in stedelijke gebieden.

Zelfsturende teams

De voorstudie is gericht op wijkzorgteams, die gedefiniëerd zijn als een organisatorische eenheid die de zorg levert aan de inwoners van een wijk of gebied ongeacht de achterliggende grondslag voor de indicatie van de cliënt. Het gaat daarbij om een zelfsturend team dat zelf de eigen inzet en zorgverlening regelt in overleg met de cliënt. Vanuit de financiering voor extramurale zorg zijn zeven doelgroepen geïdentificeerd met tarieven die variëren van 50 tot 112 euro per uur. Belangrijke kengetallen zijn: 12 promille van de bevolking gebruikt persoonlijke verzorging, terwijl dit promillage voor verpleging en begeleiding respectievelijk 4 en 6 promille bedragen.

Model toont mogelijkheden van teams

Een rekenmodel geeft inzicht in de mogelijkheden om een integraal wijkzorgteam in te zetten. Dit model toont aan dat het goed mogelijk is om wijkzorgteams in te zetten, ook al is er sprake van concurrentie en een beperkt marktaandeel. In een wijk van circa 6.000 inwoners en met een marktaandeel van 35 procent zouden bijna bijvoorbeeld drie hele teams geformeerd kunnen worden.

Effect behalve voor efficiency

De inzet van wijkzorgteams is bevorderlijk voor de nabijheid, continuïteit en arbeidstevredenheid. Maar verhoging van de efficiency wordt niet voorzien, omdat veel efficiencywinst al wordt gerealiseerd doordat voor weinig voorkomende zorg al bij derden wordt ingekocht. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om gespecialiseerde verpleging en nachtzorg. De omvang van de teams zijn bovendien moeilijk beperkt te houden, omdat voor piekbelasting veel medewerkers met kleine contracten moeten worden ingezet. Dit bevordert de efficiency niet.

Extra aandacht voor nachtzorg

Volgens de SEV heeft de nachtzorg extra aandacht en onderzoek nodig. Alleen door samenwerking van intra- en extramurale zorgorganisaties, met gebruikmaking van een opslag op extramurale tarieven, moet de omvang van het werkgebied zeker 50.000 inwoners kennen. Dit is alleen in stedelijke omgevingen het geval. In meer landelijke gebieden worden de responstijden te lang.

26-10-2011

Meer informatie

D E F