S M

Hét informatiepunt voor professionals
op het gebied van wonen, welzijn en zorg

Samen kweken van groen

Volkstuinen zijn weer helemaal in. Naast de vertrouwde terreinen met ieder een eigen lapje grond zien we steeds meer buurtvolkstuinen. Samen kweken van groen betekent: ontmoeting, volop lichaamsbeweging en gezonde voeding op de koop toe. Soms georganiseerd zoals in de Bruistuin in Arnhem, soms een eigen initiatief zoals bij de Tussentuin in Rotterdam.

Bruistuin Arnhem

Een gezamenlijke tuin met groente, fruit en kruiden die de relatie tussen de bewoners van Malburgen versterkt, zo is het idee. De tuin is in mei 2012 feestelijk geopend. Deelnemers krijgen daarnaast ook kennis over gezonde voeding. De Bruistuin is een
initiatief van meerdere partijen waaronder Volkshuisvesting Arnhem en de gemeente. Het Louis Bolk Instituut onderzoekt de effecten op de gezondheid. Lees meer op de website van het Louis Bolkinstituut Bruistuin: groen en gezond samen of in de Flyer Bruistuin.

Tussentuin Gaffelstraat Rotterdam

Na de sloop van negen huizen aan de Gaffelstraat namen buurtbewoners in het Oude Westen het initiatief tot een tijdelijke buurt(moes)tuin op het braakliggende terrein. Er werd gespit en gezaaid en ook een podium gebouwd voor optredens tijdens Entertuinment-middagen. Hoe lang mag dit blijven? Dankzij de crisis genieten de Oudewestenaren in 2012 al weer voor het derde seizoen van de tuin en de zaterdagmiddagconcerten. Lees meer over deze Tussentuin.

06-09-2012

Meer informatie

D E F