S M

Hét informatiepunt voor professionals
op het gebied van wonen, welzijn en zorg

Woonservicegebieden in de belangstelling

SEV Proeftuinen Woonservicegebieden

Op een druk bezocht congres, georganiseerd op 20 maart door StudieArena in Nieuwegein, presenteerde de SEV de resultaten van drie jaar lang experimenteren in tien proeftuinen Woonservicegebieden. Opvallend was de grote belangstelling vanuit gemeenten. Het lijkt erop dat het concept vooral gemeenten aanspreekt en een mooie verbinding maakt tussen de fysieke kant binnen de gemeente (ruimtelijke ordening en wonen) en de zachte kant (welzijn, wmo).

Proeftuinen en onderzoek

Drie jaar lang experimenteerde de Stuurgroep Experimenten Volkshuisvesting (SEV) met tien proeftuinen woonservicegebieden in tien provincies. Diverse onderdelen zijn doorontwikkeld zoals een vraag-aanbod model voor geschikte woningen, opplussen door particulieren, wijkzorgteams, infrastructuur voor ontmoeting. 
De Radboud Universiteit Nijmegen, de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen en het Universitair Medisch Centrum Groningen hebben onderzoek uitgevoerd naar het arrangement van de woonservicegebieden, de wensen en ervaringen van ouderen en het effect dat wonen in een woonservicegebied heeft op iemands welbevinden en mogelijkheid zelfstandig te wonen.

Tevreden bewoners 

Uit de eerste resultaten van het effectonderzoek blijkt dat ouderen in woonservicegebieden langer thuis blijven wonen in vergelijking met de controlewijken. Uit de tevredenheidmeting blijkt dat woonservicegebieden behoorlijk sporen met wat ouderen wensen. De belangrijkste boodschap lijkt op dit moment te zijn dat als lokale partijen zaken goed regelen met elkaar in de wijk en de directe leefomgeving van mensen, dat bijdraagt aan langer zelfstandig thuis blijven wonen. Een kritiekpunt is wel dat het onderzoek zich uitsluitend richt op ouderen in de wijk. Andere groepen die belang hebben bij samenhang in wonen, welzijn en zorg blijven buiten beeld.

SEV-advies

Op basis van de ervaringen in de proeftuinen en de eerste onderzoeksresultaten presenteert de SEV het advies Woonservicegebieden klaar voor de volgende ronde. Het advies is een digitaal document met links naar rapporten en achtergrondinformatie.
Mark Frequin Directeur Generaal bij het ministerie van Binnenlandse Zaken nam het advies in ontvangst. Hij kondigde aan dat de ideeën meegenomen zullen worden in het nieuwe actieplan ouderenhuisvesting van het ministerie. Hij gaf de aanwezigen de volgende uitsmijter mee op basis van het SEV-onderzoek: start waar het kans van slagen heeft, bouw geen grootschalige multifunctionele voorzieningen, benut de kracht van ouderen.

22-03-2012

Meer informatie

  • Download gratis het rapport 'Woonservicegebieden klaar voor de volgende ronde' op de website van de SEV.
  • Lees ook het interview met prof. dr. ir. George de Kam over het onderzoek in het e-magazine E-Zin& Zorg (pag. 8)
  • Lees meer over Woonservicegebieden in het dossier Woonservicegebieden op deze website.
D E F