S M

Hét informatiepunt voor professionals
op het gebied van wonen, welzijn en zorg

Woonservicegebieden

Een woonservicegebied is een wijk in een stad of dorp waar kwetsbare mensen als ouderen en gehandicapten zo zelfstandig mogelijk wonen. Binnen zo'n wijk is sprake van wonen, welzijn en zorg op maat, variërend van aanpassingen aan de woning tot 24-uurszorg.


Gemeenten, corporaties, zorgorganisaties en welzijn- en bewonersorganisaties werken samen, en blijven dat doen, om tot een goed afgestemd aanbod te komen.

Kenmerken van woonservicegebieden zijn:

  • gewoon woongebied waarin de zorg beslist niet domineert;
  • integrale zorg- en dienstverlening, georganiseerd in multifunctionele wijkcentra;
  • levensloopgeschikte woningen en woonomgeving met een goed voorzieningenniveau.

Er zijn verschillende varianten van woonservicegebieden. In de Databank Woonservicegebieden vindt u ruim 100 projecten in heel Nederland.

03-07-2009
D E F