S M

Hét informatiepunt voor professionals
op het gebied van wonen, welzijn en zorg

Experiment All-inclusive: verzorgingshuis nieuwe stijl

Foto Alex Schroder
In het experiment ‘All-inclusive’ van het programma Langer Thuis verkenden Platform31, Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg en ActiZ de mogelijkheid het verzorgingshuis te herbestemmen tot een betaalbare All-inclusive woonzorgvoorziening voor de lagere inkomens.

Twaalf geselecteerde koplopers bieden in hun verzorgingshuis een nieuw verzorgd wonen concept aan. Het experiment ondersteunde de koplopers in de (door)ontwikkeling hiervan met onderzoek, kennis- en ontwikkelbijeenkomsten, discussies en onderlinge uitwisseling.

In deze special vindt u de verschenen publicaties vanuit het experiment.


Advies aan minister Blok en staatssecretaris Van Rijn

De praktijkervaringen uit het experiment zijn gebundeld in een advies en op 8 juni 2015 aangeboden aan minister Blok en staatssecretaris Van Rijn.


Resultaten en conclusies All-inclusive

Op 29 januari 2015 zijn de resultaten van het experiment gepresenteerd en aangeboden aan Marnix Norder, voorzitter van het Aanjaagteam Langer zelfstandig wonen. In diverse media verschenen artikelen over het woonzorgconcept. Meer informatie en downloads


Vier bedrijfsmodellen voor de plint

De Wijkplaats maakt op verzoek van de ontwikkelgroep van het experiment All-inclusive een studie naar alternatieve financiering voor de plint. Vier archetypen zijn gemodelleerd aan de hand van praktijkvoorbeelden waarin de organisatie en de exploitatie wordt beschreven, met bovendien een inschatting van de omzet die minimaal nodig is om dit model in de praktijk te brengen. Meer informatie en downloads


Exploitatie van de diensten in de All-inclusive

De opbouw van de kosten van het dienstenarrangement van het All-inclusive woonzorgconcept vergt de aandacht. Deze publicatie biedt een analyse naar de huidige prijsstelling van vijf diensten in 18 verzorgingshuizen, de zoektocht naar kostenefficiency en het ontwikkelen van kansrijke dienstenarrangementen in samenwerking met de markt. Meer informatie en downloads


De marktpotentie van het All-inclusive woonzorgconcept

In opdracht van de ontwikkelgroep All-inclusive maakte SmartAgent op basis van een quickscan een onderbouwing over de doelgroepen, het verwachte marktaandeel van het woonconcept en de marketingstrategie. Hiervoor is gebruik gemaakt van twee databases, een marktonderzoek en leefstijlbenadering. Meer informatie en downloads


Het huishoudboekje van de senior

Is het All-inclusive woonzorgconcept betaalbaar voor de senior met een laag inkomen? BOB Advies maakt in dit rapport het huishoudboekje van de AOW-er inzichtelijk. Het inkomsten en uitgavenpatroon is stapsgewijs uiteengezet en gekoppeld aan de huurprijs voor een appartement. Meer informatie en downloads

Foto: Alex Schröder

15-01-2015

Meer informatie

D E F