S M

Hét informatiepunt voor professionals
op het gebied van wonen, welzijn en zorg

Blik op particuliere woonzorgvoorzieningen

De komende jaren neemt het aantal woonzorgvormen en de diversiteit daarvan toe. Een groeimarkt met kansen voor particuliere woonzorgconcepten, die sterk in opkomst zijn. Waar komt deze groei vandaan? Wie zijn de ondernemers achter deze woonzorgvoorzieningen? En hoe ziet de toekomst van het zorglandschap er volgens hen uit? De recent verschenen publicatie 'Op weg naar het nieuwe zorgen' van adviesbureau TUIM geeft een kijk op deze markt en biedt een blik achter de schermen bij meerdere particuliere woonzorgvoorzieningen.

Meer dan 300 particuliere woonzorglocaties in 2025

De Nederlandse particuliere woonzorgmarkt ontwikkelt zich razendsnel. Waren er in 2012 ongeveer 130 locaties operationeel, eind 2014 waren dat er al zo’n 150. Daarnaast zijn er momenteel veel locaties in ontwikkeling; die zijn nog niet meegenomen in de inventarisatie. De voorspelling van auteur Gerard Thaens is dat er in 2025 meer dan 300 particuliere woonzorglocaties actief zijn in Nederland. Dit komt door verschillende ontwikkelingen, zoals de veranderende financiering van de reguliere zorg en de veeleisendheid van de huidige consument.

Meeste locaties in Randstad, midden en oosten van Nederland

Opvallend is de onevenwichtige spreiding van de particuliere woonzorgvoorzieningen over het land. De meeste locaties komen namelijk voor in de Randstad, het midden en het oosten van het land. Dat is overigens niet iets van de laatste jaren. Van oudsher tref je hier (en dan met name in de regio Den Haag en in het midden van het land) de meeste zorggerelateerde voorzieningen aan.

Het gemiddelde aantal appartementen per locatie is relatief klein; circa 18 wooneenheden. Gemiddeld is er ongeveer 80 vierkante meter per bewoner beschikbaar voor wonen. Dit is inclusief het gebruik van algemene ruimten zoals een gezamenlijke zit- en eetkamer.

Niet meer alleen voor rijken

Wat de bewoner per maand betaalt, is divers. De meeste particuliere woonzorghuizen vragen tussen de € 3.000,- en € 4.500,- per maand van hun bewoners, ongeacht de zorgvraag of zorgindicatie. Maar het aantal voorzieningen dat inspeelt op het 'lagere' segment (tussen de circa € 1.000,- en € 2.500,- per maand), neemt in rap tempo toe. Dat een particuliere woonzorgvoorziening alleen voor rijken is weggelegd, verandert dus langzamerhand.

Meer ketens ten koste van solitaire huizen

Ongeveer 44% van de locaties maakt onderdeel uit van een zorgexploitant die meerdere locaties (een keten) heeft. Zo’n 13% heeft 2 of 3 locaties. De overige 42% van de exploitanten heeft 1 locatie. Voor diverse woonzorgconcepten zijn vaste financiële partners gevonden om de aanwezige groeiambities te verwezenlijken. Het aantal ketens zal naar verwachting toenemen, ten koste van de solitaire huizen. De auteur ziet een toenemende interesse van beleggers om te investeren in de panden.

09-04-2015 12:23

Meer informatie

Stel een vraag


Daniëlle Harkes
Manager KenniscentrumYvonne Witter
Adviseur Kenniscentrum

D E F