S M

Hét informatiepunt voor professionals
op het gebied van wonen, welzijn en zorg

Een wijk seniorenproof maken: een integrale opgave

Hoe kunnen ouderen prettig in de wijk wonen? In de workshop van Grijstinten op de conferentie Building the Future of Health bekeken de deelnemers dit vraagstuk vanuit verschillende invalshoeken. Casus was de wijk Paddepoel in Groningen. Er is zowel naar de fysieke als de maatschappelijke randvoorwaarden gekeken: zijn de woningen geschikt of aan te passen? Is er behoefte aan nieuwe woonvormen? Hoe staat het met de openbare ruimte? Is die ook voor minder mobiele bewoners toegankelijk? Hoe kan ontmoeting en sociale contacten worden gestimuleerd?

Beeld: Grijstinten in de tussenmaat

Bestaande woningvoorraad

Uit de workshop blijkt dat de grootste opgave ligt in de bestaande woningvoorraad. Van groot belang is het met buurtbewoners in gesprek te gaan om te horen hoe zij aankijken tegen hun buurt en in de eigen woning blijven wonen en andere woonvormen. Het is belangrijk om mogelijkheden die laten zien op welke manier(en) je kunt blijven wonen in de wijk te concretiseren. Dat kan door te beginnen met één of meerdere pilots in zowel bestaande woningen (bijvoorbeeld het aanpakken van een rijtje gezinswoningen) als nieuwe woonvormen (bijvoorbeeld meergeneratiewonen). 

Opplussen en verduurzamen

Er ligt een koppelkans om opplussen en verduurzamen te integreren. Haak aan bij bestaande initiatieven in plaats van uit het niets iets op te zetten. Breng dit vervolgens dicht bij de mensen, bijvoorbeeld door een openhuis in proefwoningen, zodat zichtbaar wordt welke oplossingen er zijn en wat dat kost. Onbekend maakt onbemind!

Deze en andere aanbevelingen zijn in het verslag (pdf) terug te lezen.

Grijstinten in de tussenmaat

Het team ‘Grijstinten’ - een samenwerking van ANA architecten, Specht Architecten en textoer - is ontstaan uit het ontwerpend onderzoek ‘Grijstinten in de Tussenmaat ’, waarin inspirerende kleinschalige woonprojecten uit het buitenland zijn onderzocht. Aan de hand van deze kennis is het team aan de slag gegaan met pilots in Nederland.

Expeditie Begonia
Tijdens Expeditie Begonia, het landelijke congres over woonvariaties op 14 september 2016, is er een middagsessie over Grijstinten in de tussenmaat. Jannie Vinke (ANA Architecten) en Annet Ritsema (Specht Architecten) vertellen in deze sessie welke integrale aanpak zij hebben ontwikkeld voor het seniorproof maken van wijken.

01-09-2016 13:50

Meer informatie

Stel een vraag


Daniëlle Harkes
Manager KenniscentrumYvonne Witter
Adviseur Kenniscentrum

D E F