S M

Hét informatiepunt voor professionals
op het gebied van wonen, welzijn en zorg

Half miljoen levensloopgeschikte woningen nodig

Friese corporaties maken traditionele eengezinswoningen beter geschikt voor ouderen. Foto: Ed Nolte

Negentig procent van de ouderen in Nederland wil zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen. Om aan deze vraag te voldoen, moeten er de komende jaren zo'n half miljoen levensloopgeschikte woningen bij komen. Dit blijkt uit onderzoek van USP Marketing Consultancy in opdracht van Wel Thuis, een samenwerkingsverband van branchevereniging UNETO-VNI, het Opleidings- en ontwikkelingsfonds voor het Technisch InstallatieBedrijf (OTIB), woningcorporaties Vestia en Vidomes, Zorginstellingen Pieter van Foreest en de gemeente Delft.

Als het beleid ongewijzigd blijft, worden de aantallen uit het onderzoek niet gehaald. Het gevolg is dat de zorgkosten enorm oplopen, stelt Wel Thuis, dat initiatieven ontplooit om ouderen langer zelfstandig te laten wonen. Eric Borggreve, voorzitter van Wel Thuis: "Langer zelfstandig wonen heeft belangrijke voordelen: de levenskwaliteit van ouderen neemt toe, schaars zorgpersoneel kan efficiënter worden ingezet en de vraag naar dure intramurale zorg neemt af. Voor de meest bescheiden vorm van begeleid of beschut wonen geldt al snel een tarief van 75 euro per dag. Dat betekent dat een investering in de woning binnen een half jaar kan worden terugverdiend."

Stappenplan levensloopgeschikte woning

Volgens Wel Thuis is het mogelijk om tegen geringe kosten woningen levensloopgeschikt te maken. Daarvoor is samen met kennisinstituut TNO een stappenplan ontwikkeld voor alle betrokken partijen woningcorporaties, zorgaanbieders, bouwbedrijven en installateurs. Het stappenplan levert geen kant en klaar ontwerp, maar geeft inzicht in de afwegingen die gemaakt moeten worden om bestaande woningen geschikt te maken voor bewoning tot op hoge leeftijd, ook in geval van een fysieke beperking of chronische ziekte. Zowel de inhoudelijke, organisatorische, bouwkundige als financiële aspecten komen aan bod. "Het stappenplan is succesvol getest in een voorbeeldwoning in Delft. Het is nu zaak om het levensloopgeschikt en duurzaam maken van woningen grootschalig te gaan aanpakken", aldus Borggreve. Het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg pakt die handschoen op.

Corporaties en domotica

Het Kenniscentrum is zojuist een verkenning gestart voor 'corporaties en domotica', waarbij ook Wel Thuis en TNO betrokken worden. Veel woningcorporaties tasten namelijk nog in het duister bij de toepassing van domotica in woningen. Bovendien verloopt de aansluiting tussen vraag en aanbod nog niet optimaal. Het Kenniscentrum beschikt al over een dossier en webspecial over levensloopgeschikte woningen en uitgebreide informatie over het onderwerp domotica. 

18-06-2012

Meer informatie

Stel een vraag


Daniëlle Harkes
Manager KenniscentrumYvonne Witter
Adviseur Kenniscentrum

D E F