S M

Hét informatiepunt voor professionals
op het gebied van wonen, welzijn en zorg

Woonvariaties

Langer thuis

Langer zelfstandig wonen. Daar zet niet alleen de rijksoverheid op in, dat is ook de wens van veel ouderen, gehandicapten en GGZ-cliënten. Ze willen allemaal zo lang en zo veel mogelijk eigen regie houden over hun leven. Om langer zelfstandig wonen voor meer mensen mogelijk te maken, is een omslag nodig in het denken en doen van burgers, gemeenten, corporaties, zorgaanbieders en ondernemers. Het Kenniscentrum bundelt op deze pagina nieuws, artikelen, onderzoeken en bijeenkomsten rondom dit thema.

Kennis- en experimentenprogramma Langer Thuis

  • Het experimentenprogramma 'Langer thuis' werkt aan verbetering van bestaande woonarrangementen en het nieuwe samenspel tussen gemeenten, burgerinitiatieven en ‘sociale’ en maatschappelijke ondernemers om een veelzijdig welzijns- en zorgdiensten en woonaanbod mogelijk te maken. Van 2013-2015 werkten Platform31, Movisie en het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg aan het programma. Platform31 en het Kenniscentrum voeren het programma voor 2016-2017 uit. De ministeries van BZK en VWS ondersteunen 'Langer Thuis' om lokale partijen te faciliteren in hun zoektocht naar nieuwe oplossingen. In experimenten, studies, workshops, webdossier en leerkringen zoekt Langer thuis met het werkveld naar concrete oplossingen.

Nieuws

Sociaal netwerk cruciaal in langer thuis wonen

01 DEC 2016 - Misschien niet verrassend, maar wel belangrijk: het sociale netwerk blijkt cruciaal bij het langer thuis blijven wonen met een beperking. Om ervoor te zorgen dat de..

Blog - Langer thuis wonen: zoeken naar oplossingen

21 NOV 2016 - Het aantal verhuisbewegingen onder 65+ers is de afgelopen 20 jaar gedaald van 7% naar 4,5% per jaar. Ouderen wonen langer thuis; dat is overheidsbeleid en dat willen veel..

Bestuurdersbijeenkomst 2017: De opgave voor wonen en zorg in de wijk

21 NOV 2016 - Langer thuis wonen is de trend. Steeds meer zorg kan thuis geboden worden. Maar zorg alleen is niet genoeg. Mensen willen contact in de buurt, voorzieningen en een buurman..

Langer thuis: hoe blijven ouderen actief meedoen?

08 NOV 2016 - Vanuit de Langer Thuis-gedachte is de ondersteuning aan ouderen vooral gericht op het bevorderen van zelfredzaamheid. Volgens Anja Machielse, bijzonder hoogleraar..

Flatcoach geeft ouderen steun in de rug

07 NOV 2016 - Sinds 1 mei is Jan Bernard Oostwoud ‘flatcoach’ in Rijswijk. Hij organiseert activiteiten voor bewoners van de flat maar zorgt ook dat bewoners zelf aan de slag gaan..

07-06-2016

Stel een vraag


Daniëlle Harkes
Manager KenniscentrumYvonne Witter
Adviseur Kenniscentrum

D E F