S M

Hét informatiepunt voor professionals
op het gebied van wonen, welzijn en zorg

Ouder worden in de stad

Hoe blijft een stad en voormalige groeikern aantrekkelijk voor jong en oud, hulpbehoevend en vitaal? Wat doen corporaties, zorgorganisaties samen met gemeenten en nieuwe partijen? Deze vragen stonden centraal tijdens het symposium ‘Flex in the city, over ouder worden in de stad’, dat het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg op 1 juni organiseerde. Kenniscentrum-adviseur Yvonne Witter doet verslag, met als belangrijkste conclusie ‘Begin bij de mens zelf. Mensen willen elkaar ontmoeten en organisaties als gemeenten en corporaties kunnen dit faciliteren'.

Trends in samenleving en wonen

‘Hoe we straks gaan wonen, hangt af van ons huidige gedrag maar ook van ons gedrag in het verleden’, begint professor Jan Latten bijzonder hoogleraar sociale demografie UVA zijn verhaal. Hij schetst vijf trends die van invloed zijn op het wonen in de stad. Professor George de Kam, honorair hoogleraar Volkshuisvesting en grondmarkt, spreekt over woonservicegebieden in de stad en plaatst ook enkele kanttekeningen bij het zo lang mogelijk thuis wonen. ‘We hebben de neiging om het blijven wonen in het eigen huis en vertrouwde omgeving te romantiseren. Soms willen mensen graag weg, maar is er geen alternatief en zitten zij ‘gevangen’ in een achterstandswijk.’

'Stadstour' langs mooie woonzorgprojecten 

Kenniscentrum-adviseur Yvonne Witter laat enkele woonzorgprojecten in steden zien aan de hand van actuele ontwikkelingen. Zoals de trend van burgerinitiatieven in wonen, zorg en welzijn. ‘Veel innovaties starten bij de burger’. Een mooi voorbeeld is de ZorgSamenBuurt in Eindhoven. Enkele andere projecten die de revue passeren zijn De Kraaipan en De Nieuwe Nachtegaal.

Stadsgesprek

In een panelgesprek praat Danielle Harkes, manager Kenniscentrum, met 'stadverkenners' over de praktijk van het ouder worden in de stad. Met Jacques Allegro, burgerinitiatief StadsdorpZuid Amsterdam; Hester van Buren, Rochdale Amsterdam; Frank Suurenbroek, Hogeschool van Amsterdam; Elisabeth de Vries, gemeente Den Haag en Bas Liesker, Heren 5 Architecten. Uit het gesprek met de panelleden en de deelnemers in de zaal komt naar voren dat het belangrijk is bij de mens te beginnen. Mensen willen elkaar ontmoeten en organisaties als gemeenten en corporaties kunnen dit faciliteren. ‘Wij doen dat als corporatie ook. We regelen ontmoetingsbankjes, maar ook gemeenschappelijke ruimtes en stellen eisen aan het gebruik’, zegt Hester van Buren. 

Lees het volledige verslag (pdf)

10-06-2016 09:30

Stel een vraag


Daniëlle Harkes
Manager KenniscentrumYvonne Witter
Adviseur Kenniscentrum

D E F