S M

Hét informatiepunt voor professionals
op het gebied van wonen, welzijn en zorg

Ouderen positief over woningaanpassingen

Woonstichting Valburg heeft de afgelopen maanden een ‘gewone’ bestaande corporatiewoning heringericht: de Keuze Thuis-woning. In de woning in Andelst konden ouderen en hun familieleden, professionals en andere geïnteresseerden op laagdrempelige wijze kennismaken met mogelijke aanpassingen en hulpmiddelen in huis. Dort Spierings van de Hogeschool Arnhem Nijmegen (HAN) evalueerde de woning in opdracht van Woonstichting Valburg, Gemeente Overbetuwe, Stichting Samen Zorgen en Drie-stroom. Hij onderzocht de behoeften, voorkeuren en bestedingsruimte van zowel huurders als huiseigenaren. Uit het onderzoek blijkt dat ouderen het zien zitten om met woningaanpassingen langer thuis te blijven wonen. Ook zijn ze bereid om hier extra huur voor te betalen.

Keuze Thuis ook op Expeditie Begonia

Tijdens Expeditie Begonia, het landelijke congres over woonvariaties, dat op 14 september 2016 plaatsvindt, is er een sessie over Keuze Thuis. Onderzoeker Dort Spierings (Hogeschool van Arnhem en Nijmegen) verzorgt deze sessie samen met Marc Jansen (bestuurder Woningstichting Valburg en projectleider Keuze Thuis).

Ouderen wachten lang met aanpassingen

Uit het kwalitatieve vooronderzoek blijkt een grote tevredenheid van ouderen in de gemeente Overbetuwe ten aanzien van hun woonomgeving. Zij geven aan het liefste in een gelijkvloerse woning te willen wonen al hoewel niet iedereen zo woont. Sommige ouderen hebben wel al drempels uit het huis inmiddels. En een aantal heeft plannen om van de garage een slaapkamer te maken. De meeste woningen van de ouderen zijn niet of nauwelijks aangepast. Ouderen voelen zich hiervoor vaak nog te jong of te gezond. Zij zijn zich er wel bewust van dat ze wachten tot het te laat is. Ze laten het er dus op aankomen, concluderen de onderzoekers.

Bereid tot huurverhoging

Ouderen zijn over het algemeen positief over technische aanpassingen in hun woning. Maar ouderen tussen de 70-79 jaar en 80-plussers hebben er wel moeite mee. De onderzoekers raden aan dat indien er technische aanpassingen in woningen van deze ouderen komen, deze wel simpel in gebruik moeten zijn. Oudere huurders geven aan dat ze bereid zijn om kosten te maken voor woning- en technische aanpassingen. Zij zijn bereid tot een huurverhoging van 50 tot 100 euro per maand voor de gekozen maatregelen voor woningaanpassing, zeker als dit in combinatie is met energiebesparing.

Mooi maar duur

In totaal hebben van 15 juni tot en met 28 juni 2016 1144 personen het KeuzeThuis bezocht. Hiervan waren 489 bezoekers particulier en 655 professional. “Mooi maar duur’ gaven veel ouderen die een bezoek brachten aan. ‘Heel inzichtelijk van wat er mogelijk is’, was een veelgehoorde kreet. Professionals vonden de woning leerzaam, interessant en innovatief. Naast de onbewoonde modelwoning KeuzeThuis, is er een bewoonde versie. In deze woning zijn in overleg met de bewoners, de entree, de keuken, en de badkamer aangepast. Deze bewoners zijn zeer tevreden over de woningaanpassingen en zouden een daarbij passende huurverhoging hebben overwogen. 

Aanbevelingen

De onderzoekers raden aan om de onderzoeksresultaten verder te verstevigen met de resultaten uit de Belevingwoning in Doetinchem die tot in 2018 open zal zijn. De woning in Andelst is inmiddels gesloten. Ook pleiten zij voor meer voorlichting aan ouderen over mogelijkheden van woningaanpassingen.

17-08-2016 15:13

Meer informatie

Stel een vraag


Daniëlle Harkes
Manager KenniscentrumYvonne Witter
Adviseur Kenniscentrum

D E F