S M

Hét informatiepunt voor professionals
op het gebied van wonen, welzijn en zorg

Woonvariaties

Woonvormen

Thuishuizen, kangoeroewoningen, woongemeenschappen: de afgelopen decennia zijn er veel alternatieven ontwikkeld voor het zelfstandig thuis wonen en het wonen in een zorginstelling. Door het beleid van langer thuis wonen krijgen deze woonvormen een impuls en neemt de behoefte aan een andere invulling van wonen en zorg toe. Welke nieuwe en oude woonvormen zijn er eigenlijk?

Het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg zet verschillende woonvormen voor u op een rij. 

1. Aanleunwoning

2. Woonzorgcomplex
3. Serviceflat
4. Levensloopbestendige woning
5. Kangoeroewoning
6. Mantelzorgwoning
7. Gemeenschappelijk wonen voor ouderen
8. Gemeenschappelijk wonen met verschillende leeftijden

9. Thuishuis
10. Moderne hofjes
11. Particulier wooninitiatief
12. Gestippeld wonen
13. Harmonicawonen
14. Kleinschalig wonen


Aanleunwoning

Een aanleunwoning is een woning voor senioren bij een zorginstelling waar diensten en zorg afgenomen kunnen worden en ook gebruik gemaakt kan worden van de voorzieningen.


Woonzorgcomplex

Een woonzorgcomplex bestaat uit een gebouw met zelfstandige woningen, waar in het ontwerp aandacht is besteed aan veilig en beschut wonen. Er is een complexgewijs overeengekomen zorg- en servicearrangement en een gemeenschappelijke ruimte.


Serviceflat

Een serviceflat is een appartementencomplex voor ouderen, vaak met koopappartementen maar soms zijn er ook huurwoningen. Bewoners kunnen gebruik maken van verschillende diensten, zoals een maaltijdservice, een logeerkamer, ontmoetingsruimte, klussendienst.


Levensloopbestendige woning

Een levensloopbestendige woning, ook wel levensloopgeschikte woning genoemd is een zelfstandige woning geschikt voor bewoning in alle levensfases met minimale fysieke inspanningen en minimale kans op ongevallen.


Kangoeroewoningen

Kangoeroewoningen bestaan uit aan elkaar gekoppelde, zelfstandige woningen of wooneenheden met een inpandige verbinding voor ouderen of mensen met een handicap en hun familie. Mantelzorger en zorgvrager kunnen op deze manier bij elkaar wonen.


Mantelzorgwoning

Een mantelzorgwoning is een verplaatsbare, tijdelijke wooneenheid die bij een bestaande woning (bij in de achtertuin) kan worden geplaatst. De zorgvrager woont zelfstandig, maar de mantelzorger is dichtbij.


Gemeenschappelijk wonen voor ouderen

Bij deze woonvorm kiezen mensen er bewust voor om met elkaar in één huis samen te wonen, zonder dat er sprake is van een gezinsverband. De ouderen wonen in zelfstandige woonruimten, delen gemeenschappelijk ruimten en ondernemen bepaalde activiteiten samen.


Gemeenschappelijk wonen met verschillende leeftijden

Mensen van verschillende leeftijden wonen in zelfstandige woonruimten, delen gemeenschappelijk ruimten en ondernemen bepaalde activiteiten samen.


Thuishuis

Een Thuishuis is een kleinschalige woonvoorziening voor alleenstaande ouderen met betrokkenheid van vrijwilligers.

Bekijk de film over het Thuishuis:


Moderne hofjes

Wonen rond een beschutte binnenplaats waarbij nieuwe vormen van nabuurschap mogelijk zijn. Bekijk het verhaal van de 96-jarige Nora die in een Amsterdamse hofjeswoning woont. Of lees meer over het Knarrenhof.


Particulier wooninitiatief

Eigen initiatief van bijvoorbeeld een groep vrienden om op een woonlocatie in elkaars nabijheid te wonen of van ouders die een woonvorm voor hun kind realiseren. Twee verhalen uit Villa Begonia: George en Suzanna wonen op een Friese tjalk en hopen hier hun oude dag door te brengen. Jeroen en zijn vrouw wonen met vrienden op een boerenerf in Heeten.

Meer voorbeelden:


Gestippeld wonen

Gestippeld wonen is een woonvorm waarbij leden van een woongroep verspreid wonen over een complex. 
Bekijk het verhaal van Bep van der Lit (77) die samen met andere mensen zelfstandig in een appartementencomplex van 24 woningen in Leidsche Rijn woont: woongroep Terwijde. Iedere bewoner heeft een eigen appartement, maar toch helpen zij elkaar en regelen zij samen hun zorg.


Harmonicawonen

Bij harmonicawonen leven leden van een woongroep ruimtelijk geclusterd in een complex. 


Kleinschalig wonen

We spreken van 'kleinschalig wonen' als een kleine groep mensen, die intensieve zorg en ondersteuning nodig hebben, met elkaar in een groepswoning wonen, waardoor het voor hen mogelijk is een zo normaal mogelijk leven te leiden.

Bekijk het verhaal van Gusty van Wyngaard (59) die in een appartementencomplex voor mensen met dementie in Spijkenisse woont


27-03-2015 13:16

Stel een vraag


Daniëlle Harkes
Manager KenniscentrumYvonne Witter
Adviseur Kenniscentrum

D E F