S M

Hét informatiepunt voor professionals
op het gebied van wonen, welzijn en zorg

Woonzorgcentra Meriant bieden thuis aan woonstudenten

Betaalbaar wonen in ruil voor een aantal uren vrijwilligerswerk per week: met deze afspraak hebben vier woonstudenten hun intrek genomen in een kamer of appartement bij woonzorgcentra van Meriant in Heerenveen en Wolvega. Het pilotproject is opgezet om een oplossing te vinden voor woningnood onder studenten door leegstaande zorgappartementen te benutten, maar ook om in de ouderenzorg een structureel vrijwilligersaanbod te genereren.

Woonstudent Angelique Talman in gesprek met bewoonsters De Jong en Oenema

Extra vrijwilligers en meer reuring

Een opleiding op gebied van zorg en welzijn is niet verplicht, maar de woonstudenten worden wel geselecteerd op hun affiniteit met ouderen. “We hopen vooral dat er een leuke band ontstaat tussen de leerlingen en de bewoners”, zegt vrijwilligerscoördinator Debora Meester van Meriant. “Het geeft toch een andere dynamiek, als er een jongere op de afdeling woont. Op korte termijn zetten we in op extra vrijwilligersaanbod en wat meer reuring in de woonzorgcentra; op langere termijn bestaat natuurlijk de kans dat deze studenten vrijwilliger blijven of wellicht zelfs gaan werken in de ouderenzorg.”

Publicatie 'Generaties huizen samen'

Op meer plekken zijn projecten opgezet zoals het pilot project van Meriant. Projecten waar jong en oud samenwonen. Nu eens in bestaand vastgoed, dan weer in nieuwbouw, steeds vaker met oog voor de wijk en gebruikmakend van de kracht van bewoners. Zo ontstaan prachtige projecten. Het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg, Leyden Academy on Vitality and Ageing en Vereniging Het Zonnehuis willen de kennis die de organisatoren van de projecten al doende ontwikkelen en de ervaringen die de bewoners opdoen graag verder brengen. In de publicatie 'Generaties huizen samen' komen vijf bestaande varianten in intergenerationeel wonen aan bod. Alle vijf zijn het voorbeelden van zinvolle ontmoetingen tussen jong en oud.

18-10-2016

Meer informatie

Stel een vraag


Daniëlle Harkes
Manager KenniscentrumYvonne Witter
Adviseur Kenniscentrum

D E F