S M

Hét informatiepunt voor professionals
op het gebied van wonen, welzijn en zorg

Woonzorgtechnologie

Introductie

De inzet van technologie in wonen en zorg kan de uitdagingen van de vergrijzing en een krappe arbeidsmarkt het hoofd bieden. Anderzijds kunnen burgers door inzet van technologie langer zelfstandig wonen en de eigen regie behouden. In het dossier Woonzorgtechnologie worden de ontwikkelingen in en verschillende vormen van technologie toegelicht.

Woonzorgtechnologie gaat om zelfstandigheid en goede zorg, om vrijheid en gemoedsrust, om eigenwaarde en participatie tot op hoge leeftijd. Ouderen kunnen dankzij technologie langer veilig in hun eigen woning blijven wonen en mantelzorgers houden de zorg langer vol, bijvoorbeeld dankzij passieve alarmering met behulp van sensoren, camera’s en moderne communicatiemiddelen. De rol van de zorgaanbieder en woningcorporatie verandert hiermee.

Verschillende vormen zijn zorg op afstand (zoals beeldschermzorg), alarmering, domotica (woonhuisautomatisering waaronder automatische deurontgrendeling) en toezichthoudende technologie. Ook robots worden steeds vaker ingezet in de zorg. De ontwikkelingen gaan snel en de uitdaging is dat er meer bewezen, betaalbare, betrouwbare en gebruiksvriendelijke ICT-oplossingen komen.

De financiering van woonzorgtechnologie is nog lastig. Er zijn weinig prikkels om als aanbieder te investeren in deze innovaties en de baten komen vaak bij andere organisaties te liggen. Gelukkig zijn er inspirerende voorbeelden te vinden, die worden hier beschreven.

Uitgelicht

Stappenplan Thuistechnologie voor Corporaties

Bij het Stappenplan Thuistechnologie voor Corporaties doorlopen corporaties verschillende stappen alvorens ze overgaan tot aanschaf en implementatie van domotica. Het gaat om afwegingen over de inzet van domotica, de aansluiting bij gestelde doelen, maar ook over risico's en kosten.

Toolkit Zorg met ICT

Steeds vaker zetten zorgorganisaties technologie - en in het bijzonder toepassingen van Informatie- en Communicatietechnologie (ICT) - in om cliënten beter te ondersteunen, extra veiligheid te bieden en om zorgprocessen beter te laten verlopen. De Toolkit Zorg met ICT ondersteunt zorgorganisaties en woningcorporaties.

Zelfredzaamheid

Zelfredzaamheid is het uitgangspunt van woonzorgcentrum De Prinsemarij in Dordrecht. Het nieuwbouwproject is in 2013 opgeleverd.

Wegwijzer Technologie in de zorg

Het gebruik van technologie in de zorg kan de kwaliteit van leven verbeteren en de kwaliteit van werken in de zorg vergroten. Maar technologie brengt ook nieuwe risico’s met zich mee.

09-11-2015 13:30

Stel een vraag


Penny Senior
Adviseur Kenniscentrum

D E F