S M

Hét informatiepunt voor professionals
op het gebied van wonen, welzijn en zorg

In voor zorg: meta-analyse 'Zorg op afstand'

Om te kijken hoe de zorg op afstand-trajecten tot op heden zijn verlopen en te leren van de gehanteerde aanpak heeft In voor zorg! een meta-analyse uitgevoerd. Naast de rapportage over deze meta-analyse publiceerde In voor zorg! een samenvatting met een factsheet van de resultaten en leer- en verbeterpunten.

Beeldschermzorg. Foto: ActiZ.
Zorg op afstand draagt bij aan de toekomstbestendigheid van de langdurige zorg. Dat is de uitkomst van de meta-analyse van zeventien In voor zorg-trajecten rond het thema Zorg op afstand.

Medewerkers enthousiast over verhoging zelfredzaamheid

Zowel cliënten als medewerkers geven aan na invoering van zorg op afstand meer tevreden te zijn dan bij de traditionele zorgverlening, omdat het de zelfredzaamheid van de cliënt verbetert. Medewerkers zijn aanvankelijk sceptisch: onbekend maakt onbemind. De term zorg op afstand draagt hier ook aan bij. Maar, na het zien van de resultaten voor de zelfredzaamheid van hun cliënten stijgt doorgaans het enthousiasme.

Strategische inzet

De zorgaanbieders die zorg op afstand oppakken, doen dat uit strategische overwegingen om zich proactief voor te bereiden op de transitie van de AWBZ naar de Wmo en de Zvw. Zorg op afstand staat daarbij niet op zichzelf, maar past in een bredere aanpak van de vernieuwing van de langdurige zorg, waarbij het thuis wonen van cliënten het uitgangspunt is.

Lees de hele analyse >>

24-02-2014 15:26

Meer informatie:

  • Lees het dossier 'zorg en technologie'.
  • Op de website van In voor zorg!
  • ActiZ E-zine Wijkverpleging: thuis met technologie
D E F