S M

Hét informatiepunt voor professionals
op het gebied van wonen, welzijn en zorg

Veilig en vitaal thuis blijven wonen dankzij technologie

Er zijn duizenden initiatieven, projecten en pilots op het gebied van thuiszorgtechnologie, met producten als personenalarmering, leefstijlmonitoring, medicijndispensers, communicatie-apps en beeldbellen. Voor zorgorganisaties, medewerkers en individuele ouderen is het lastig om daaruit wijs te worden. Welke producten zijn betrouwbaar, veilig en betaalbaar? Hoe ervaren anderen een apparaat of app? Kunnen verschillende hulpmiddelen met elkaar ‘communiceren’? Kan ik mijn eigen smartphone of tablet ervoor gebruiken of moet ik andere spullen aanschaffen? Om bij deze keuzes te helpen, is stichting VitaValley het programma Vitaal Thuis begonnen. In dit samenwerkingsverband van zestig partijen – waarin patiënten, mantelzorgers, zorgorganisaties, zorgverzekeraars en leveranciers van thuiszorgtechnologie zijn vertegenwoordigd – wordt geïnventariseerd welke hulpmiddelen er zijn en aan welke eisen die moeten voldoen. ActiZ neemt actief deel aan deze samenwerking.

Foto: uitsnede cover Keuzegids Thuistechnologie IJsselmonde - Stichting KIEN

Onlangs verscheen de Keuzegids Thuistechnologie IJsselmonde. De gids helpt bewoners en zorgprofessionals om te bepalen welke technische hulpmiddelen het beste kunnen worden ingezet om thuiswonen gemakkelijker te maken. Het gaat vaak om kleine, praktische oplossingen, die ouderen en mensen met een beperking kunnen helpen om hun zelfstandigheid te bewaren. De gids beschrijft concrete belemmeringen, zoals slechthorendheid of slecht ter been zijn, en geeft suggesties voor technische oplossingen voor in huis. Van alle hulpmiddelen wordt aangegeven hoe ze werken en ook welke financiering hiervoor mogelijk is. De gids is tot stand gekomen in samenwerking met het Vitaal Thuis Programma, waar onder meer ActiZ, VitaValley, stichting KIEN, Vilans, CZ en cliëntenorganisaties aan meewerken.

Toekomstbestendig en betaalbaar

Een ander product dat recent ontwikkeld is: de inkoopspecificaties voor thuistechnologie. Hiermee hebben zorgorganisaties richtlijnen voor het aanbesteden en implementeren van thuiszorgtechnologie. In 2015 publiceerde Vitaal Thuis al een eerste versie van de inkoopspecificaties in de vorm van een opsomming van eisen die gesteld kunnen worden aan thuiszorgtechnologie. Zo moeten de technologieën onder meer open, toekomstbestendig, schaalbaar en betaalbaar zijn. Zorgorganisaties kunnen zo een meer gefundeerde keuze maken bij het aanbesteden of implementeren van deze technologie. De wensen van ouderen en cliënten staan hierbij centraal. De inkoopspecificaties 2016 richten zich niet alleen (zoals in 2015) op alarmering en alarmopvolging, beeldzorg, sociale participatie en toegang tot de woning, maar ook op passieve alarmering, leefstijlmonitoring en medicatiedispensing.

Voor iedereen beschikbaar

Deze producten dragen bij aan een aantal belangrijke doelen van Vitaal Thuis: de landelijke opschaling van thuiszorgtechnologie, deze voor iedereen beschikbaar maken en keuzevrijheid bieden op basis van acceptabele consumentenprijzen, transparantie en toegankelijke (inkoop)kanalen. ActiZ en VitaValley werken sinds 2013 samen aan Vitaal Thuis. Na de eerste fase van visievorming en de tweede fase van het maken van inkoopspecificaties (wat een continu proces is), is nu de volgende fase aangebroken van certificering, implementatie, landelijke opschaling en brede kennisdeling. Het doel is de realisatie van minimaal 10 implementaties met in totaal meer dan 10.000 gebruikers van Vitaal Thuis gecertificeerde oplossingen (alarmering, alarmopvolging, beeldzorg en slimme sleutel oplossingen) eind 2016.

Vitaal Thuis is een antwoord om de doelstellingen te behalen die door minister Schippers en staatssecretaris Van Rijn zijn verwoord in de kamerbrief over e-health en zorgverbetering (juli 2014): Binnen vijf jaar heeft iedereen die zorg en ondersteuning thuis ontvangt de mogelijkheid om – desgewenst – via een beeldscherm 24 uur per dag met een zorgverlener te communiceren. Naast beeldschermzorg wordt hierbij ook domotica ingezet. Dit draagt eraan bij dat mensen langer veilig thuis kunnen wonen.

08-09-2016 16:35

Meer informatie

D E F