S M

Hét informatiepunt voor professionals
op het gebied van wonen, welzijn en zorg

Wegwijzer zorgvuldig gebruik technologie in de zorg

Het gebruik van technologie in de zorg kan de kwaliteit van leven verbeteren en de kwaliteit van werken in de zorg vergroten. Maar technologie brengt ook nieuwe risico’s met zich mee. Het onderwerp heeft de volle aandacht van de toezichthouders. ActiZ brengt daarom in een wegwijzer een aantal relevante publicaties onder de aandacht.

wegwijzer technologie in de zorg

Wettelijke kaders

Onderwerpen die aan bod komen zijn onder andere domotica, cameratoezicht en gegevensbeheer. Hierbij passeren wettelijke kaders de revue en wordt u geïnformeerd over de opstelling van organisaties die toezicht houden met betrekking tot technologie in de zorg. De inhoud van elke publicatie wordt kort geschetst, met een link naar de publicatie om deze te kunnen downloaden.

Gedeelde verantwoordelijkheden

In een tijd waarin de transitie van verzorgingsstaat naar participatiesamenleving centraal staat worden verantwoordelijkheden in toenemende mate gedeeld met cliënten en familie. Zorgorganisaties moeten vanuit hun eigen visie en verantwoordelijkheid voor kwaliteit en veiligheid een weg vinden in het gebruik van technologie in de zorg. De Wegwijzer is hierbij een hulpmiddel.

14-01-2016 11:47

Meer informatie

D E F