S M

Hét informatiepunt voor professionals
op het gebied van wonen, welzijn en zorg

Zorgvastgoed

Introductie

Levensloopgeschikte woningen, woonzorgcomplexen, intramurale en extramurale zorgwoningen: het zijn allemaal vormen van zorgvastgoed. Zorgorganisaties en woningcorporaties bezitten gezamenlijk een groot deel van het zorgvastgoed in Nederland. En zorgvastgoed is in ontwikkeling.

Woonzorgcentrum De Prinsemarij in Dordrecht. Foto: Joost Brouwers
De variëteit aan vormen neemt toe en de financiering wordt steeds creatiever. Denk naast de traditionele financiers als banken aan (buitenlandse) beleggers, zorgobligaties en crowdfunding. De risico’s nemen toe door onzekerheid over de toekomstige behoefte, de capaciteit die wordt ingekocht, de wijzigingen in bekostiging en de veranderingen in wet- en regelgeving. De landelijke uitgangspunten op het gebied van demografie, vraag, concurrentie en samenwerking moeten voor individuele organisaties en hun locaties vertaald worden naar de lokale situatie.

Zorgorganisaties en woningcorporaties bepalen hun eigen vastgoedstrategie in deze veranderende context. En dat vraagt om ondernemerschap, lokaal maatwerk en flexibiliteit in vastgoedconcepten.

Uitgelicht

Factsheet: De Seniorenmakelaar maakt het verschil

Steeds meer corporaties zetten een seniorenmakelaar of een verhuisadviseur in die oudere huurders helpt bij het zoeken en vinden van een andere, geschikte woning.

Factsheet: Inspelen op langer zelfstandig blijven wonen

Een overzicht van inspirerende dienstverlenings-, marketing- en woon(zorg)concepten.

Zorgvastgoed met toekomst

Tien diverse, net opgeleverde projecten voor wonen en zorg laten zien dat het nog steeds kan: bouwen voor de zorg met oog voor de toekomst.

Bestuurders over de toekomst van zorgvastgoed

Bestuurders van woningcorporaties en zorgorganisaties spraken met elkaar over kansen voor zorgvastgoed. De focus lag op nieuwe woonzorgconcepten, financieringsbronnen en samenwerkingsvormen die kansen bieden voor de toekomst. 

Opplussen Nieuwe Stijl

Gemeenten, zorgorganisaties, corporaties en ondernemers kunnen langer thuis wonende ouderen ondersteunen met aanpassingen aan de woning, zonder dat dit kostbaar hoeft te zijn. In deze special de achtergrond, een toelichting en een actueel overzicht van de stand van zaken, zodat alle partijen aan de slag kunnen.

Levensloopgeschikt bouwen

Special voor corporaties en andere vastgoedpartijen die de bestaande en toekomstige woningvoorraad meer en beter levensloopgeschikt willen maken, ter bevordering van de flexibiliteit en waarde van het vastgoed.

09-11-2015 13:28

Stel een vraag


Penny Senior
Adviseur Kenniscentrum


Rogier Goes
Adviseur Kenniscentrum

D E F