S M

Hét informatiepunt voor professionals
op het gebied van wonen, welzijn en zorg

De transitie in de zorg en de gevolgen voor maatschappelijk vastgoed

De zorgsector is sterk in beweging, mede door een aantal fundamentele veranderingen, zoals het financieel scheiden van wonen en zorg, de decentralisatie van zorgtaken naar gemeenten, extramuralisering en forse bezuinigingen. Er ontstaat een groeiende behoefte aan de ontwikkeling van toekomstbestendig maatschappelijk vastgoed met een zorgfunctie. Roosmarijn Peet, studente aan de Master of Urban & Area Development (MUAD), deed voor haar masterscriptie onderzoek naar de transitie in de zorg en de gevolgen voor maatschappelijk vastgoed.

't Neie Punt, Ruinen - Foto: Joost Brouwers

In haar afstudeeronderzoek formuleert en visualiseert Peet nieuwe concepten van maatschappelijk vastgoed met een zorgfunctie. Concepten die voldoen aan de vraag van mensen met een lichte zorgbehoefte, veiligheid, ontmoeting en dagbesteding. Ze keek naar een nieuwe invulling van bestaande vastgoedconcepten en combinaties met toekomstpotentie, en omschreef een viertal profielen.

 1. Woonzorgcentrum als kruispunt in de wijk
 >  Verzorgingshuis ‘nieuwe stijl’
 >  Wonen, zorg en welzijn onder één dak
 >  Passend imago
 >  Gemeenschappelijke ruimten met brede wijkfunctie
 >  Combinatie zware & lichte zorg
 

 2. Multifunctioneel Trefpunt
 >  Multifunctioneel
 >  Mix maatschappelijk – commercieel
 >  Interactie, ontmoeting en uitwisseling
 >  Tijdelijkheid, flexibiliteit

 

 3. Huiskamer van de buurt, (groene) ontmoeting
 >  Laagdrempelig (zowel qua toegang als kosten)
 >  Dichtbij en kleinschalig
 >  Inzet van vnl. vrijwilligers
 >  Zowel binnen als buiten

 

 4. Sportvereniging als middenstip van het dorp
 >  Intensivering gebruik bestaand vastgoed
 >  Inzetten bestaande sociale structuren
 >  Wederkerigheid
 >  Gezonde leefstijl en beweging: preventie

 

In haar onderzoek diept Peet de vier concepten verder uit, kijkt ze naar de huidige ontwikkelingen en trends binnen maatschappelijk vastgoed, transities in de zorg en de randvoorwaarden voor extramuraal wonen. 

Het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg droeg bij in de informatievoorziening, met onder meer de artikelenreeks Zorgvastgoed met toekomst. De artikelenreeks Levendige ontmoetingsplekken is gebruikt als belangrijke onderlegger voor het onderzoek.

28-04-2016 10:54

Stel een vraag


Penny Senior
Adviseur Kenniscentrum


Rogier Goes
Adviseur Kenniscentrum

D E F