S M

Hét informatiepunt voor professionals
op het gebied van wonen, welzijn en zorg

Duurzaam Thuis: Langer zelfstandig en energieneutraal wonen

Het veld van wonen en zorg loopt nog niet voorop als het gaat om het verbeteren van duurzaamheid. Gelukkig zijn er steeds meer voorbeelden van zorgorganisaties en woningcorporaties die de voordelen hiervan zien en het actief oppakken. Duurzaamheid wordt dan vaak gekoppeld aan duurzaam gebouwd zorgvastgoed, langer zelfstandig wonen en woningaanpassingen. Het programma 'Duurzaam Thuis' streeft er naar vraag en aanbod te laten ontstaan naar renovaties die een woning tegelijkertijd naar Nul op de Meter én geschikt voor Langer Thuis maken. Vanuit het programma, een initiatief van Platform31 | Energiesprong in samenwerking met de Stroomversnelling, is een aantal interessante publicaties verschenen. Het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg zet ze voor u op een rij.

Foto uit Verkenning effecten<br/>woningaanpassing, Platform31

Op weg naar energieneutrale zorggebouwen

De ouderenzorg loopt nog niet voorop als het gaat over verduurzaming en energie besparen. Gelukkig zijn er steeds meer goede voorbeelden van zorgorganisaties die zich toch met deze thema's bezig houden. In de publicatie 'Op weg naar energieneutrale zorggebouwen' laat Duurzaam Thuis een aantal koplopers aan het woord die een belangrijke rol hebben gespeeld bij het realiseren van Nul op de Meter of stappen zetten in de richting van deze energieneutrale ambitie.

Duurzaam Thuis - Hoe te renoveren naar Nul op de Meter + Langer Thuis

In 2015 deed Duurzaam Thuis, in samenwerking met verschillende woningcorporaties en marktpartijen, een aantal experimenten en trajecten rondom Langer Thuis en Nul op de Meter. In de publicatie 'Duurzaam Thuis' deelt het programma de inzichten uit deze experimenten. Er wordt een aantal generieke proposities gepresenteerd die voor beide thema's tegelijkertijd een oplossing bieden. Verder wordt een visie gedeeld over de opgaven en openstaande vragen waar nog aan moet worden gewerkt. 

Verkenning effecten woningaanpassing

Preventief investeren in woningaanpassingen loont. Dat is de uitkomst van een effectenstudie waar geanalyseerd werd wat de maatschappelijke kosten en baten zijn van investeren in preventieve levensloopbestendige woningaanpassingen. In een uitgebreid rapport wordt uiteengezet welke maatschappelijke opbrengst kan worden verwacht en voor wie. Het blijkt tijd voor een nieuwe businesscase, want de kosten en de baten liggen niet bij dezelfde partij.

T-Huis vol Energie

T-Huis vol Energie is een gedachtegoed over hoe bestaande verpleeg- en verzorgingshuizen een duurzaam toekomstperspectief kan worden geboden. In een T-Huis vol Energie wonen meerdere doelgroepen, wordt efficiënter gebruik gemaakt van de beschikbare ruimte en wordt gewerkt vanuit een gezamenlijke visie van alle stakeholders. Nul op de Meter werkt hierbij als vliegwiel. Door het slim samenvoegen van deze verschillende elementen, ontstaat een rendabele exploitatie voor zorglocaties die anders de deuren zouden moeten sluiten. Hoe dit precies werkt wordt uitvoerig besproken in de publicatie 'T-Huis vol Energie'. Voor een tweetal praktijkcases (Case A en Case B) zijn op basis van dit gedachtegoed nieuwe toekomstscenario's gemaakt en doorgerekend.

15-06-2016 13:58

Stel een vraag


Penny Senior
Adviseur Kenniscentrum


Rogier Goes
Adviseur Kenniscentrum

D E F