S M

Hét informatiepunt voor professionals
op het gebied van wonen, welzijn en zorg

Handreiking Zorgfinanciering voor corporaties vernieuwd

Er is een nieuwe versie beschikbaar van de handreiking ‘Zorgfinanciering, achtergrondinformatie over de bekostiging van de zorg’. Deze publicatie bundelt informatie over vastgoedberekeningen en zorgfinanciering voor corporaties die zorgvastgoed willen realiseren. De handreiking is oorspronkelijk in 2011 opgesteld, als onderdeel van een KCWZ-special over rekenen aan zorg en zorgvastgoed. Het Kenniscentrum gaf hier samen met Trevin (de toenmalige samenwerking tussen corporaties IntermarisHoeksteen, Woonwaard en Wooncompagnie) opdracht voor. Sinds 2011 is er veel veranderd. Daarom is in de nieuwe versie van de handreiking de meest recente informatie over bijvoorbeeld de extramuralisering en de hervorming van de langdurige zorg verwerkt.

Foto: Chris Pennarts

De geactualiseerde handreiking geeft wederom een beknopt overzicht van de bekostiging van verschillende types zorgorganisaties waarmee woningcorporaties te maken krijgen als zij zorgvastgoed realiseren. Corporaties en andere vastgoedpartijen die samenwerken met zorgorganisaties krijgen zo meer inzicht in zorgfinanciering. Hierdoor kan de samenwerking verbeteren en kunnen betrokken organisaties komen tot meer duurzame overeenkomsten, zo luidt de verwachting van het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg.

29-10-2014

Stel een vraag


Penny Senior
Adviseur Kenniscentrum


Rogier Goes
Adviseur Kenniscentrum

D E F