S M

Hét informatiepunt voor professionals
op het gebied van wonen, welzijn en zorg

Helder uitgangspunt van belang bij selectie vastgoed management systeem

De invoering van het scheiden van wonen en zorg stelt nieuwe eisen aan vastgoedmanagement. Waar vroeger alleen zorg werd aangeboden op een ‘willekeurige’ plek in het gebouw, moet nu exact worden bijgehouden waar mensen wonen en slapen. Want op die plek moet de zorg worden aangeboden aan de klant, en voor die woning moet huur geïnd worden. Daarnaast hebben zorgorganisaties door het nieuwe bekostigingsstelsel een risicodragende rol voor vastgoed gekregen. Aan de bestuurstafel komen nieuwe onderwerpen als het aan- en afstoten van objecten en de exploitatie van vastgoed aan bod. Daarmee is een behoefte ontstaan aan adequate ondersteuning van het vastgoedbeleid, een vastgoed management systeem.

Heldere uitgangspunten voor de branche

Sommige organisaties hebben al een vastgoed management systeem aangeschaft, anderen aarzelen nog en maken vooralsnog dankbaar gebruik van de flexibiliteit van Excel. Het huidige automatiseringslandschap van zorgorganisaties bestaat vaak uit een ware lappendeken van verschillende systemen. Iedere organisatie heeft een andere startsituatie, de oplossing is maatwerk. Leveranciers van vastgoed management systemen zijn prima in staat om maatwerksystemen te bouwen. Maar dat is alleen succesvol als zorgorganisaties in staat zijn hun wensen te formuleren. Heldere uitgangspunten zijn voor de branche onmisbaar.

Tien inhoudelijke vragen

Het platform Bouwstenen voor Sociaal deed onderzoek naar de verschillende beschikbare systemen en breidde dit uit richting de zorg. In een onderzoekspanel – waaraan ook het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg deelnam – werd gesproken over de raakvlakken en behoeften en werd gekeken naar de resultaten van een enquête. Het panel deelde ervaringen en formuleerde tien inhoudelijke vragen die zorgorganisaties kunnen gebruiken bij de selectie van een passend vastgoed management systeem.

21-01-2016 09:03

Meer informatie

Stel een vraag


Arnout Siegelaar
Adviseur Kenniscentrum


Rogier Goes
Adviseur Kenniscentrum

D E F