S M

Hét informatiepunt voor professionals
op het gebied van wonen, welzijn en zorg

Leegstand in seniorenwoningen

Corporaties merken dat de vraag naar seniorenwoningen de afgelopen jaren is afgenomen. Het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg heeft in 2015 zestien corporaties gesproken over de verhuurbaarheid van seniorenwoningen. Van Alkmaar tot Roermond en van Breda tot Doetinchem, allemaal herkennen ze de problematiek. Seniorenwoningen worden steeds meer verhuurd aan mensen buiten ‘de primaire doelgroep’, te weten de 55-plussers, want een lege woning, dat wil niemand. Corporaties denken na over het ontlabelen van woningen, maar stuiten op veel weerstand van huidige bewoners.

Oorzaken

De problematiek blijkt niet zo zeer uit hoge leegstandscijfers, maar wel uit het lage aantal reacties op een vrijkomende 55-pluswoning, het grote aantal weigeringen op de aangeboden woningen en de hoge slaagkans voor senioren ten opzichte van andere zoekenden op de huurmarkt. Wat zijn dan de oorzaken van deze trend? Hoewel lokale situaties zeer verschillend zijn, wordt een aantal oorzaken door alle corporaties genoemd. Veranderende voorkeuren van senioren, honkvastheid van senioren, de huursprong die gemaakt wordt bij verhuizen, (lage) kwaliteit van het aanbod en het stigma op seniorenhuisvesting bijvoorbeeld. Ook zijn er factoren op complexniveau die meespelen, zoals de locatie en het imago, de beschikbaarheid van voorzieningen in de buurt, de kwaliteit en de prijs en het seniorenlabel.

In het onderzoeksrapport 'Verhuurbaarheid seniorenwoningen' worden de oorzaken nader beschreven. Ook wordt aangegeven dat de methode om vast te stellen hoeveel behoefte er cijfermatig is aan geschikte woningen, niet meer voldoet. De modellen zijn te theoretisch en houden onvoldoende rekening met het werkelijke gedrag van senioren. Onderzoeker Henk Nouws pleit er in een artikel voor om senioren niet op één hoop te plaatsen, maar te kijken naar het verschil tussen noodverhuizers en wensverhuizers. De aspecten waar zij een toekomstige woning op beoordelen, zijn namelijk wezenlijk anders.

01-12-2015 12:19

Stel een vraag


Penny Senior
Adviseur Kenniscentrum


Rogier Goes
Adviseur Kenniscentrum

D E F