S M

Hét informatiepunt voor professionals
op het gebied van wonen, welzijn en zorg

Stap 2: (Zorg)dienst uitwerken

In stap 1 heeft u bepaald wat voor soort dienst u gaat ontwikkelen en wat de contouren zijn van de (maatschappelijke) business case die daaraan ten grondslag ligt. In stap 2 werkt u dat verder uit tot een omschreven (zorg)dienst.

Om tot een omschreven (zorg)dienst te komen, gaat u de volgende activiteiten verrichten:     

1. Een ontwerp maken voor de (zorg)dienst.
Het gaat om een nauwkeurige beschrijving van de doelstelling van de dienst en de wijze waarop daaraan vorm gegeven wordt.

2. Randvoorwaarden vaststellen voor het aanbieden van de (zorg)dienst.
Denk hierbij onder meer aan voorwaarden te stellen aan:

  • de deskundigheid van betrokkenen (cliënt, mantelzorger, zorgmedewerker)
  • te stellen aan bereikbaarheid en opvolging van signalen
  • te stellen aan de in te zetten technologie

3. Maken van een risicoanalyse voor de dienst en het opstellen van maatregelen voor het beheersen van die risico's.
Bij ontwerp en uitwerking van de (zorg)dienst is het van belang tijdig mogelijke risico's bij uitvoering van de zorgdienst te voorzien. Op basis van de beschrijving van het zorgproces worden met behulp van een risicomanagement methodiek:

  • risicofactoren in kaart gebracht op basis van de stappen in het zorgproces;
  • waarschijnlijkheid en ernst van mogelijke risico's per factor ingeschat;
  • kans ingeschat dat de faalwijze tijdig kan worden opgemerkt;
  • maatregelen geïnventariseerd ter beperking van de risico's;
  • benodigde maatregelen vastgesteld en ingevoerd;
  • effecten geëvalueerd van de getroffen maatregelen.

In de download wordt een beschikbare methodiek voor risicoanalyse (pdf, 314 kb) beschreven en toegelicht aan de hand van een voorbeeld over personenalarmering met beeldverbinding.

4. Het aanvullen van de maatschappelijke business case met onder meer een analyse van financiële risico's en de maatregelen voor het beheersen van die risico's.

5. Het beschrijven van de contouren van de beheersorganisatie voor de (zorg)dienst.
Ga na of voor de nieuwe (zorg)dienst een afzonderlijke beheersorganisatie nodig is, of dat deze kan worden geïncorpereerd binnen de bestaande organisatie en formatie.

6. Communicatie intern.
Informeren van (toekomstige) betrokkenen binnen de organisatie.

7. Communicatie extern.
Overleg met onder meer het zorgkantoor en andere relevante stakeholders.

8. Het raadplegen van vertegenwoordigers van cliënten.

10-12-2012
D E F