S M

Hét informatiepunt voor professionals
op het gebied van wonen, welzijn en zorg

Zelfstandig wonen voor bijzondere doelgroepen

Corporatiehandreiking voor huisvesting van mensen met psychiatrische problemen

Er verandert veel in de organisatie en financiering van het wonen met zorg voor mensen met psychiatrische problemen of een lichte verstandelijke beperking. Dat heeft gevolgen voor woningcorporaties. De werkwijze van hun samenwerkingspartners wijzigt immers. Ook de vergoeding van huisvestingslasten van projecten van beschermd wonen verloopt anders. Daarnaast ervaren corporaties nu al vaker in hun eigen woningbestand overlast van huurders die voorheen geïndiceerd werden voor opvang of verblijf. 

Het is belangrijk dat deze doelgroep, mensen met psychische problematiek, niet tussen wal en schip valt. Daarbij kunnen ook corporaties een belangrijke rol vervullen door initiatieven te nemen en op zoek te gaan naar een passende aanpak. Dat gebeurt in nauwe samenwerking met de gemeente, zorgaanbieders en welzijnspartijen. 

De corporatiehandreiking 'Zelfstandig wonen voor bijzondere doelgroepen' geeft praktische informatie en beschrijft voorbeelden van corporaties. Als hulpmiddel en bron van inspiratie voor collega-organisaties. Met de wetenschap dat het om lokaal maatwerk gaat en niet iedere aanpak overal even succesvol zal zijn. Maar met de zekerheid dat niets doen zeker geen oplossing biedt.

De handreiking is als volgt opgebouwd:

1. Huisvesting van mensen met psychiatrische problemen: veranderingen en gevolgen

a. Beschermd wonen voor mensen met psychische problemen
b. Begrippen in de GGZ-sector
c. Veranderingen in de zorg
d. Gemeente bepaalt aanbod begeleiding en beschermd wonen
e. Gevolgen voor corporaties
f. Wetgeving biedt corporaties voldoende ruimte

2. Lokale samenwerking

a. Sociale wijkteams
b. Ondersteuning van zorgmijders: OGGZ
c. Wmo- of Sociaal Domein-convenant
d. Afspraken met corporaties in regionale beleidsplannen centrumgemeenten

3. Geschikte woningen

a. Woningen nodig?
b. Inzet van incourant vastgoed
c. Bijzondere woningen
d. Nieuwbouw/ bestaande bouw
e. Woningtoewijzing

4. Preventief werken

a. Signaleren van psychiatrische problemen
b. Vroegsignalering en kennismakingsgesprekken
c. Incassobeleid en huisuitzettingen

5. Goed huurderschap

a. Bijzondere huurcontracten voor bijzondere huurders
b. Participatie in de wijk

Download

Download de volledige handreiking als PDF »

Vragen over de handreiking

De corporatiehandreiking 'Zelfstandig wonen voor bijzondere doelgroepen' is tot stand gekomen in samenwerking met Roeland Kreeft (Companen) en Kristien Baartmans (Baartmans Advies). Heeft u vragen over de handreiking? Neem contact op »

18-02-2015 14:12
D E F