S M

Hét informatiepunt voor professionals
op het gebied van wonen, welzijn en zorg

Tool: Zelfstandig wonen voor bijzondere doelgroepen

Corporatiehandreiking voor huisvesting van mensen met psychiatrische problemen

Er verandert veel in de organisatie en financiering van het wonen met zorg voor mensen met psychiatrische problemen of een lichte verstandelijke beperking. Dat heeft gevolgen voor woningcorporaties. De werkwijze van hun samenwerkingspartners wijzigt, de vergoeding van huisvestingslasten van projecten van beschermd wonen verloopt anders en corporaties ervaren vaker overlast van huurders die voorheen geïndiceerd werden voor opvang of verblijf. Het is belangrijk dat deze doelgroep niet tussen wal en schip valt. Corporaties kunnen hierbij een belangrijke rol vervullen door op zoek te gaan naar een passende aanpak in nauwe samenwerking met de gemeente, zorgaanbieders en welzijnspartijen. De corporatiehandreiking 'Zelfstandig wonen voor bijzondere doelgroepen' geeft praktische informatie en beschrijft voorbeelden van lokaal maatwerk uit de corporatie-praktijk.

In de handreiking leest u meer over de veranderingen en gevolgen van de huisvesting van mensen met psychiatrische problemen en wat een lokale samenwerking met onder meer gemeentes en zorg- en welzijnsorganisaties kan opleveren. Ook is er aandacht voor het toewijzen van woningen voor deze bijzondere doelgroep en het tijdig signaleren van problemen. De handreiking sluit af met praktijkvoorbeelden rondom huurcontracten en participatie in de wijk. 

De handreiking 'Zelfstandig wonen voor bijzondere doelgroepen' van het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg is tot stand gekomen in samenwerking met Roeland Kreeft (Companen) en Kristien Baartmans (Baartmans Advies).

16-04-2015 13:20
D E F