Circulaire wijzigen eigendomsverhoudingen en afstoten onroerende zaken

13-07-2004

Het Bouwcollege en het College Sanering hebben een gezamenlijke circulaire uitgebracht over de rollen van de beide colleges bij:

Onduidelijkheden in de praktijk waren de aanleiding voor de circulaire. Nieuw beleid wordt niet gepresenteerd.

Lees meer.


zoeken in 118 websites