Trends vergrijzing in Nederland

22-04-2004

In opdracht van het minsterie van VWS heeft het NIZW de publicatie 'Ouder worden we allemaal' uitgebracht in het kader van het ontwikkelen van een toekomstvisie op de vergrijzing en het toekomstig ouderenbeleid. De publicatie besteedt aandacht aan participatie en ontplooiing onder (toekomstige) ouderen, wonen, woonomgeving en mobiliteit en gezondheid, welzijn en zorg.

Lees meer


zoeken in 118 websites