Kabinetsvisie ouderenbeleid verschenen

20-04-2005

Op 19 april 2005 heeft staatssecretaris Ross de Kabinetsvisie Ouderenbeleid in het perspectief van de vergrijzing aan de Tweede Kamer gezonden.

Deze visie was al in de Troonrede 2003 toegezegd, maar is door politieke omstandigheden vertraagd. Wel hebben VROM en VWS in 2003 het Actieplan Investeren voor de Toekomst naar de Kamer gezonden. De achterliggende visie is thans voorhanden.

Lees persbericht VWS
Lees de nota


zoeken in 118 websites